STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PFL (PFLEIDER)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 118,00 -12 240,00 4 198,00 -12 634,00 -4 819,00
Zysk (strata) brutto 35 893,00 3 660,00 114 310,00 -23 708,00 17 993,00
Zysk (strata) netto 41 256,00 2 638,00 114 471,00 -23 708,00 15 638,00
Aktywa razem 2 234 118,00 2 217 459,00 2 278 687,00 2 218 686,00 2 269 066,00
Kapitał własny 1 319 539,00 1 020 502,00 1 135 138,00 1 111 989,00 1 128 186,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 64 701,01 64 701,01 64 701,01 64 701,01 64 701,01
Wartość księgowa na jedną akcję 20,39 15,77 17,54 17,19 17,44
Zysk (strata) na jedną akcję 0,64 0,04 1,77 -0,37 0,24
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 264 414,00 266 507,00 262 781,00 262 319,00 259 958,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 898,00 15 237,00 7 638,00 -2 517,00 6 041,00
Zysk (strata) brutto 2 261,00 12 740,00 -2 065,00 -10 662,00 419,00
Zysk (strata) netto -1 564,00 9 825,00 -9 691,00 -10 988,00 -127,00
Aktywa razem 922 706,00 922 394,00 902 167,00 937 478,00 931 351,00
Kapitał własny 208 034,00 148 517,00 133 270,00 120 110,00 118 282,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 64 701,01 64 701,01 64 701,01 64 701,01 64 701,01
Wartość księgowa na jedną akcję 3,22 2,30 2,06 1,86 1,83
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 0,15 -0,15 -0,17 -0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 652 518,00 648 951,00 395 449,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 298,00 37 849,00 8 117,00 -31 446,00 -15 475,00
Zysk (strata) brutto 66 095,00 75 279,00 204 868,00 419 336,00 140 584,00
Zysk (strata) netto 60 549,00 69 106,00 207 056,00 415 542,00 144 442,00
Aktywa razem 1 084 496,00 1 467 907,00 2 224 785,00 2 305 734,00 2 278 687,00
Kapitał własny 684 791,00 1 074 902,00 1 251 318,00 1 443 238,00 1 135 138,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 49 624,00 49 624,00 64 701,01 64 701,01 64 701,01
Wartość księgowa na jedną akcję 13,80 21,66 19,34 22,31 17,54
Zysk (strata) na jedną akcję 1,22 1,39 3,20 6,42 2,23
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 522 819,00 374 160,00 929 588,00 1 006 395,00 1 062 471,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 142 933,00 35 704,00 37 383,00 46 081,00 54 762,00
Zysk (strata) brutto 128 014,00 33 110,00 13 066,00 30 366,00 24 212,00
Zysk (strata) netto 103 256,00 26 810,00 14 748,00 17 139,00 5 905,00
Aktywa razem 1 216 993,00 397 079,00 944 927,00 944 483,00 902 167,00
Kapitał własny 756 370,00 279 148,00 271 255,00 234 474,00 133 270,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 49 624,00 49 624,00 64 701,01 64 701,01 64 701,01
Wartość księgowa na jedną akcję 15,24 5,63 4,19 3,62 2,06
Zysk (strata) na jedną akcję 2,08 0,54 0,23 0,27 0,09
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
31.10.2017 2019 Noble Securities 1 056 000 45 000 -
31.10.2017 2018 Noble Securities 1 025 000 36 000 -
31.10.2017 2017 Noble Securities 995 000 57 000 -
01.06.2016 2017 Noble Securities 995 000 35 000 -
01.06.2016 2016 Noble Securities 975 000 20 000 -
01.06.2016 2018 Noble Securities 1 016 000 44 000 -
01.05.2015 2016 DM BDM S.A. 1 621 000 120 100 -
01.05.2015 2017 DM BDM S.A. 1 653 400 129 300 -
01.05.2015 2015 DM BDM S.A. 1 556 900 114 500 -
20.09.2014 2014 Noble Securities 1 639 000 110 000 -