STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 IIIQ'08
Aktywa razem 8 294,00 8 142,00 7 989,00 7 902,00 7 853,00
Zysk (strata) brutto -271,00 -336,00 -106,00 -111,00 -45,00
Zysk (strata) netto -271,00 -336,00 -106,00 -111,00 -45,00
Liczba akcji 0,00 7 935,16 7 935,16 7 935,16 7 935,16
Wartość aktywów na jedną akcję 0,29 1,01 1,00 0,98 0,98
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,04 -0,01 -0,03 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2004 2005 2006 2006 2007
Aktywa razem 198 589,00 16 409,00 8 979,00 8 421,00 8 142,00
Zysk (strata) brutto 80 740,00 16 785,00 12 623,00 -143,00 -282,00
Zysk (strata) netto 82 281,00 16 785,00 12 623,00 -143,00 -282,00
Liczba akcji 15 028,06 11 271,05 11 271,05 11 271,05 7 935,16
Wartość aktywów na jedną akcję 13,02 0,37 0,27 0,28 0,28
Zysk (strata) na jedną akcję 5,48 0,37 0,39 -0,01 -0,01
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
31.10.2017 2019 Noble Securities 1 056 000 45 000 -
31.10.2017 2018 Noble Securities 1 025 000 36 000 -
31.10.2017 2017 Noble Securities 995 000 57 000 -
01.06.2016 2017 Noble Securities 995 000 35 000 -
01.06.2016 2016 Noble Securities 975 000 20 000 -
01.06.2016 2018 Noble Securities 1 016 000 44 000 -
01.05.2015 2016 DM BDM S.A. 1 621 000 120 100 -
01.05.2015 2017 DM BDM S.A. 1 653 400 129 300 -
01.05.2015 2015 DM BDM S.A. 1 556 900 114 500 -
20.09.2014 2014 Noble Securities 1 639 000 110 000 -