STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IPE (IPOPEMA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 7 389,00 5 827,00 6 113,00 7 410,00 7 522,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -619,00 -1 557,00 -1 563,00 -481,00 410,00
Zysk (strata) brutto -676,00 -2 619,00 -1 872,00 -611,00 833,00
Zysk (strata) netto -443,00 -2 157,00 -1 552,00 -497,00 975,00
Aktywa razem 365 963,00 301 295,00 215 154,00 284 025,00 208 381,00
Kapitał własny 59 995,00 57 848,00 56 300,00 55 811,00 56 792,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 937,84 29 937,84 29 937,84 29 937,84 29 937,84
Wartość księgowa na jedną akcję 2,00 1,93 1,88 1,86 1,90
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,07 -0,05 -0,02 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 20 841,00 21 741,00 31 997,00 25 917,00 33 403,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -550,00 -1 922,00 2 984,00 -742,00 277,00
Zysk (strata) brutto -1 229,00 -2 955,00 2 740,00 -934,00 201,00
Zysk (strata) netto -1 049,00 -2 466,00 1 405,00 -810,00 288,00
Aktywa razem 397 293,00 333 900,00 259 698,00 338 771,00 266 555,00
Kapitał własny 76 913,00 74 465,00 75 817,00 75 077,00 75 408,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 937,84 29 937,84 29 937,84 29 937,84 29 937,84
Wartość księgowa na jedną akcję 2,57 2,49 2,53 2,51 2,52
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 -0,08 0,05 -0,03 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 46 627,00 47 425,00 37 458,00 45 070,00 30 024,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 230,00 4 700,00 191,00 4 421,00 -3 226,00
Zysk (strata) brutto 3 725,00 4 156,00 1 027,00 1 713,00 -5 413,00
Zysk (strata) netto 3 226,00 3 493,00 1 046,00 1 263,00 -4 310,00
Aktywa razem 293 035,00 323 575,00 305 012,00 322 325,00 215 154,00
Kapitał własny 60 125,00 63 627,00 61 405,00 61 756,00 56 300,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 937,84 29 937,84 29 937,84 29 937,84 29 937,84
Wartość księgowa na jedną akcję 2,01 2,13 2,05 2,06 1,88
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,12 0,04 0,04 -0,14
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 104 182,00 98 015,00 88 038,00 97 155,00 98 108,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 209,00 7 181,00 3 425,00 6 639,00 11,00
Zysk (strata) brutto 7 157,00 5 458,00 3 096,00 3 663,00 -2 494,00
Zysk (strata) netto 4 623,00 3 903,00 1 463,00 1 651,00 -2 934,00
Aktywa razem 324 660,00 353 310,00 340 349,00 361 513,00 259 698,00
Kapitał własny 76 892,00 80 900,00 79 225,00 79 886,00 75 817,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 937,84 29 937,84 29 937,84 29 937,84 29 937,84
Wartość księgowa na jedną akcję 2,57 2,70 2,65 2,67 2,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,13 0,05 0,06 -0,10