STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IPE (IPOPEMA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 7 410,00 7 522,00 8 010,00 10 448,00 8 951,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -481,00 410,00 264,00 1 603,00 -274,00
Zysk (strata) brutto -611,00 833,00 -1 157,00 1 018,00 -2 159,00
Zysk (strata) netto -497,00 975,00 -997,00 732,00 -1 813,00
Aktywa razem 284 025,00 208 381,00 224 778,00 207 097,00 172 525,00
Kapitał własny 55 811,00 56 792,00 55 797,00 56 533,00 54 724,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 937,84 29 937,84 29 937,84 29 937,84 29 937,84
Wartość księgowa na jedną akcję 1,86 1,90 1,86 1,89 1,83
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 0,03 -0,03 0,02 -0,06
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 25 917,00 33 403,00 33 766,00 46 906,00 49 045,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -742,00 277,00 441,00 6 738,00 1 902,00
Zysk (strata) brutto -934,00 201,00 -957,00 6 006,00 40,00
Zysk (strata) netto -810,00 288,00 -846,00 4 484,00 -145,00
Aktywa razem 338 771,00 266 555,00 277 618,00 271 200,00 241 831,00
Kapitał własny 75 077,00 75 408,00 74 581,00 79 136,00 78 908,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 937,84 29 937,84 29 937,84 29 937,84 29 937,84
Wartość księgowa na jedną akcję 2,51 2,52 2,49 2,64 2,64
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 0,01 -0,03 0,15 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 47 425,00 37 458,00 45 070,00 30 024,00 33 390,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 700,00 191,00 4 421,00 -3 226,00 1 796,00
Zysk (strata) brutto 4 156,00 1 027,00 1 713,00 -5 413,00 83,00
Zysk (strata) netto 3 493,00 1 046,00 1 263,00 -4 310,00 213,00
Aktywa razem 323 575,00 305 012,00 322 325,00 215 154,00 207 097,00
Kapitał własny 63 627,00 61 405,00 61 756,00 56 300,00 56 533,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 937,84 29 937,84 29 937,84 29 937,84 29 937,84
Wartość księgowa na jedną akcję 2,13 2,05 2,06 1,88 1,89
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 0,04 0,04 -0,14 0,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 98 015,00 88 038,00 97 155,00 98 108,00 139 992,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 181,00 3 425,00 6 639,00 11,00 6 714,00
Zysk (strata) brutto 5 458,00 3 096,00 3 663,00 -2 494,00 4 316,00
Zysk (strata) netto 3 903,00 1 463,00 1 651,00 -2 934,00 3 116,00
Aktywa razem 353 310,00 340 349,00 361 513,00 259 698,00 271 200,00
Kapitał własny 80 900,00 79 225,00 79 886,00 75 817,00 79 136,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 937,84 29 937,84 29 937,84 29 937,84 29 937,84
Wartość księgowa na jedną akcję 2,70 2,65 2,67 2,53 2,64
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,05 0,06 -0,10 0,10