STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BHW (HANDLOWY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody z tytułu odsetek 327 696,00 316 770,00 331 585,00 327 259,00 338 424,00
Przychody z tytułu prowizji 152 004,00 152 295,00 149 618,00 149 522,00 146 423,00
Wynik na działalności bankowej 547 674,00 571 146,00 515 936,00 505 527,00 530 047,00
Zysk (strata) brutto 195 206,00 245 685,00 204 673,00 196 709,00 102 782,00
Zysk (strata) netto 144 837,00 197 660,00 158 421,00 152 201,00 59 485,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 7 030 715,00 6 642 569,00 6 793 428,00 7 007 052,00 7 014 878,00
Liczba akcji 130 659,60 130 659,60 130 659,60 130 659,60 130 659,60
Zysk (strata) na jedną akcję 1,11 1,51 1,21 1,17 0,46
Wartość księgowa na jedną akcję 53,81 50,84 51,99 53,63 53,69
Współczynnik wypłacalności 17,00 0,00 16,60 16,50 15,90
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody z tytułu odsetek 327 982,00 316 982,00 331 952,00 327 598,00 338 705,00
Przychody z tytułu prowizji 163 515,00 159 684,00 158 260,00 157 502,00 155 731,00
Wynik na działalności bankowej 557 236,00 562 297,00 522 664,00 511 897,00 537 275,00
Zysk (strata) brutto 196 651,00 230 412,00 204 772,00 196 833,00 102 954,00
Zysk (strata) netto 145 842,00 182 370,00 158 484,00 152 156,00 59 499,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 7 096 000,00 6 692 523,00 6 843 339,00 7 056 750,00 7 064 591,00
Liczba akcji 130 659,60 130 659,60 130 659,60 130 659,60 130 659,60
Zysk (strata) na jedną akcję 1,12 1,40 1,21 1,17 0,46
Wartość księgowa na jedną akcję 54,31 51,22 52,38 54,01 54,07
Współczynnik wypłacalności 17,30 17,10 16,90 16,80 16,20
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 1 478 451,00 1 227 976,00 1 257 019,00 1 350 155,00 1 303 310,00
Przychody z tytułu prowizji 662 203,00 655 465,00 591 196,00 609 283,00 603 439,00
Wynik na działalności bankowej 2 393 128,00 2 025 861,00 2 051 159,00 2 046 703,00 2 140 283,00
Zysk (strata) brutto 1 187 691,00 780 041,00 763 820,00 700 340,00 842 273,00
Zysk (strata) netto 971 423,00 620 227,00 604 199,00 537 102,00 653 119,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 7 348 585,00 6 782 466,00 6 723 926,00 6 874 618,00 7 007 052,00
Liczba akcji 130 659,60 130 659,60 130 659,60 130 659,60 130 659,60
Zysk (strata) na jedną akcję 7,44 4,75 4,62 4,11 5,00
Wartość księgowa na jedną akcję 56,24 51,91 51,46 52,62 53,63
Współczynnik wypłacalności 17,20 16,80 17,20 17,60 16,50
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 1 489 071,00 1 232 413,00 1 258 604,00 1 351 410,00 1 304 514,00
Przychody z tytułu prowizji 726 196,00 709 435,00 639 348,00 664 602,00 638 961,00
Wynik na działalności bankowej 2 406 789,00 2 063 877,00 2 070 259,00 2 067 921,00 2 154 094,00
Zysk (strata) brutto 1 167 710,00 790 775,00 764 328,00 707 080,00 828 668,00
Zysk (strata) netto 947 312,00 626 419,00 601 580,00 535 566,00 638 852,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 7 410 760,00 6 850 656,00 6 790 450,00 6 938 883,00 7 056 750,00
Liczba akcji 130 659,60 130 659,60 130 659,60 130 659,60 130 659,60
Zysk (strata) na jedną akcję 7,25 4,79 4,60 4,10 4,89
Wartość księgowa na jedną akcję 56,72 52,43 51,97 53,11 54,01
Współczynnik wypłacalności 17,50 17,10 17,40 17,90 16,80
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
04.03.2015 2016 DM BPS 1 194 000 896 000 -
04.03.2015 2015 DM BPS 1 070 790 000 -
02.03.2015 2014 DM BPS 1 164 000 947 000 -
02.03.2015 2013 DM BPS 1 242 000 973 000 -
05.11.2008 2009 DM IDM SA 1 390 900 750 400 -
05.11.2008 2008 DM IDM SA 1 336 400 778 500 -
08.04.2008 2008 DM IDM SA 914 400 -
08.04.2008 2009 DM IDM SA 1 017 200 -
10.05.2007 2007 DM Millennium 682 000 -
10.05.2007 2008 DM Millennium 752 000 -