STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BHW (HANDLOWY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody z tytułu odsetek 338 424,00 350 888,00 361 203,00 355 094,00 352 557,00
Przychody z tytułu prowizji 146 423,00 168 287,00 155 579,00 149 738,00 150 422,00
Wynik na działalności bankowej 530 047,00 573 497,00 547 892,00 542 589,00 525 837,00
Zysk (strata) brutto 102 782,00 169 020,00 159 238,00 225 149,00 30 842,00
Zysk (strata) netto 59 485,00 132 060,00 113 316,00 173 941,00 23 440,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 7 014 878,00 6 725 576,00 6 883 471,00 7 023 703,00 7 091 572,00
Liczba akcji 130 659,60 130 659,60 130 659,60 130 659,60 130 659,60
Zysk (strata) na jedną akcję 0,46 1,01 0,87 1,33 0,18
Wartość księgowa na jedną akcję 53,69 51,47 52,68 53,76 54,28
Współczynnik wypłacalności 15,90 16,30 16,00 17,00 16,70
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody z tytułu odsetek 338 705,00 351 057,00 361 428,00 355 289,00 352 834,00
Przychody z tytułu prowizji 155 731,00 176 467,00 164 015,00 157 196,00 161 823,00
Wynik na działalności bankowej 537 275,00 579 662,00 555 258,00 548 881,00 536 071,00
Zysk (strata) brutto 102 954,00 170 232,00 159 860,00 225 146,00 34 638,00
Zysk (strata) netto 59 499,00 133 127,00 113 665,00 173 833,00 26 359,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 7 064 591,00 6 776 298,00 6 934 685,00 7 074 655,00 7 145 768,00
Liczba akcji 130 659,60 130 659,60 130 659,60 130 659,60 130 659,60
Zysk (strata) na jedną akcję 0,46 1,02 0,87 1,33 0,20
Wartość księgowa na jedną akcję 54,07 51,86 53,07 54,15 54,69
Współczynnik wypłacalności 16,20 16,60 16,30 17,20 17,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 1 227 976,00 1 257 019,00 1 350 155,00 1 303 310,00 1 405 609,00
Przychody z tytułu prowizji 655 465,00 591 196,00 609 283,00 603 439,00 620 027,00
Wynik na działalności bankowej 2 025 861,00 2 051 159,00 2 046 703,00 2 140 283,00 2 194 025,00
Zysk (strata) brutto 780 041,00 763 820,00 700 340,00 842 273,00 656 189,00
Zysk (strata) netto 620 227,00 604 199,00 537 102,00 653 119,00 478 802,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 6 782 466,00 6 723 926,00 6 874 618,00 7 007 052,00 7 023 703,00
Liczba akcji 130 659,60 130 659,60 130 659,60 130 659,60 130 659,60
Zysk (strata) na jedną akcję 4,75 4,62 4,11 5,00 3,66
Wartość księgowa na jedną akcję 51,91 51,46 52,62 53,63 53,76
Współczynnik wypłacalności 16,80 17,20 17,60 16,50 17,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 1 232 413,00 1 258 604,00 1 351 410,00 1 304 514,00 1 406 479,00
Przychody z tytułu prowizji 709 435,00 639 348,00 664 602,00 638 961,00 653 409,00
Wynik na działalności bankowej 2 063 877,00 2 070 259,00 2 067 921,00 2 154 094,00 2 221 076,00
Zysk (strata) brutto 790 775,00 764 328,00 707 080,00 828 668,00 658 192,00
Zysk (strata) netto 626 419,00 601 580,00 535 566,00 638 852,00 480 124,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 6 850 656,00 6 790 450,00 6 938 883,00 7 056 750,00 7 074 655,00
Liczba akcji 130 659,60 130 659,60 130 659,60 130 659,60 130 659,60
Zysk (strata) na jedną akcję 4,79 4,60 4,10 4,89 3,68
Wartość księgowa na jedną akcję 52,43 51,97 53,11 54,01 54,15
Współczynnik wypłacalności 17,10 17,40 17,90 16,80 17,20
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
04.03.2015 2016 DM BPS 1 194 000 896 000 -
04.03.2015 2015 DM BPS 1 070 790 000 -
02.03.2015 2014 DM BPS 1 164 000 947 000 -
02.03.2015 2013 DM BPS 1 242 000 973 000 -
05.11.2008 2009 DM IDM SA 1 390 900 750 400 -
05.11.2008 2008 DM IDM SA 1 336 400 778 500 -
08.04.2008 2008 DM IDM SA 914 400 -
08.04.2008 2009 DM IDM SA 1 017 200 -
10.05.2007 2007 DM Millennium 682 000 -
10.05.2007 2008 DM Millennium 752 000 -