STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SWG (SECOGROUP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 63 098,00 74 547,00 68 755,00 62 211,00 60 658,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 932,00 8 040,00 5 748,00 2 939,00 4 924,00
Zysk (strata) brutto 4 391,00 2 095,00 5 365,00 2 415,00 5 222,00
Zysk (strata) netto 4 057,00 1 187,00 4 339,00 1 916,00 4 210,00
Aktywa razem 361 130,00 372 426,00 354 423,00 356 686,00 369 049,00
Kapitał własny 179 358,00 182 103,00 187 003,00 186 067,00 190 197,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 288,55 10 288,55 10 288,55 10 288,55 10 288,55
Wartość księgowa na jedną akcję 17,43 17,70 18,18 18,09 18,49
Zysk (strata) na jedną akcję 0,39 0,12 0,42 0,19 0,41
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 132 303,00 123 185,00 111 020,00 120 365,00 105 940,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 305,00 9 233,00 5 543,00 5 163,00 5 847,00
Zysk (strata) brutto 3 991,00 8 401,00 5 497,00 3 746,00 6 316,00
Zysk (strata) netto 3 053,00 5 746,00 4 132,00 3 270,00 4 303,00
Aktywa razem 512 929,00 473 441,00 467 911,00 448 390,00 453 309,00
Kapitał własny 165 651,00 174 371,00 180 273,00 179 098,00 186 844,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 288,55 10 288,55 10 288,55 10 288,55 10 288,55
Wartość księgowa na jedną akcję 16,10 16,95 17,52 17,41 18,16
Zysk (strata) na jedną akcję 0,30 0,56 0,40 0,32 0,42
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 11 957,00 12 128,00 11 443,00 264 263,00 278 676,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 536,00 -9 993,00 -2 425,00 13 488,00 27 156,00
Zysk (strata) brutto -14 588,00 -36 339,00 -8 425,00 20 757,00 18 320,00
Zysk (strata) netto -14 614,00 -37 394,00 -1 999,00 16 499,00 14 431,00
Aktywa razem 201 072,00 155 103,00 140 598,00 353 257,00 372 426,00
Kapitał własny 175 968,00 112 939,00 108 576,00 167 629,00 182 103,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 737,84 10 737,84 10 288,55 10 288,55 10 288,55
Wartość księgowa na jedną akcję 16,39 10,52 10,55 16,29 17,70
Zysk (strata) na jedną akcję -1,36 -3,48 -0,19 1,60 1,40
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 439 031,00 470 964,00 550 170,00 483 903,00 523 506,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -15 093,00 -39 597,00 36 702,00 -25 315,00 29 504,00
Zysk (strata) brutto -15 476,00 -45 897,00 24 714,00 -20 763,00 25 651,00
Zysk (strata) netto -15 697,00 -49 675,00 19 787,00 -41 860,00 19 054,00
Aktywa razem 475 426,00 494 548,00 518 717,00 483 997,00 473 441,00
Kapitał własny 239 478,00 175 580,00 200 275,00 151 248,00 174 371,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 737,84 10 737,84 10 288,55 10 288,55 10 288,55
Wartość księgowa na jedną akcję 22,30 16,35 19,47 14,70 16,95
Zysk (strata) na jedną akcję -1,46 -4,63 1,92 -4,07 1,85