STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SWG (SECOGROUP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 68 755,00 62 211,00 60 658,00 66 061,00 64 405,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 748,00 2 939,00 4 924,00 3 110,00 4 969,00
Zysk (strata) brutto 5 365,00 2 415,00 5 222,00 656,00 7 900,00
Zysk (strata) netto 4 339,00 1 916,00 4 210,00 156,00 6 296,00
Aktywa razem 354 423,00 356 686,00 369 049,00 386 824,00 382 933,00
Kapitał własny 187 003,00 186 067,00 190 197,00 190 873,00 194 876,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 288,55 10 288,55 10 288,55 10 288,55 10 288,55
Wartość księgowa na jedną akcję 18,18 18,09 18,49 18,55 18,94
Zysk (strata) na jedną akcję 0,42 0,19 0,41 0,02 0,61
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 111 020,00 120 365,00 105 940,00 114 212,00 100 999,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 543,00 5 163,00 5 847,00 6 333,00 2 361,00
Zysk (strata) brutto 5 497,00 3 746,00 6 316,00 4 698,00 4 579,00
Zysk (strata) netto 4 132,00 3 270,00 4 303,00 3 589,00 2 639,00
Aktywa razem 467 911,00 448 390,00 453 309,00 455 581,00 464 562,00
Kapitał własny 180 273,00 179 098,00 186 844,00 189 119,00 194 621,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 288,55 10 288,55 10 288,55 10 288,55 10 288,55
Wartość księgowa na jedną akcję 17,52 17,41 18,16 18,38 18,92
Zysk (strata) na jedną akcję 0,40 0,32 0,42 0,35 0,26
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 12 128,00 11 443,00 264 263,00 278 676,00 257 684,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 993,00 -2 425,00 13 488,00 27 156,00 16 719,00
Zysk (strata) brutto -36 339,00 -8 425,00 20 757,00 18 320,00 13 656,00
Zysk (strata) netto -37 394,00 -1 999,00 16 499,00 14 431,00 10 620,00
Aktywa razem 155 103,00 140 598,00 353 257,00 372 426,00 386 824,00
Kapitał własny 112 939,00 108 576,00 167 629,00 182 103,00 190 873,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 737,84 10 288,55 10 288,55 10 288,55 10 288,55
Wartość księgowa na jedną akcję 10,52 10,55 16,29 17,70 18,55
Zysk (strata) na jedną akcję -3,48 -0,19 1,60 1,40 1,03
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 470 964,00 550 170,00 483 903,00 523 506,00 451 536,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -39 597,00 36 702,00 -25 315,00 29 504,00 22 885,00
Zysk (strata) brutto -45 897,00 24 714,00 -20 763,00 25 651,00 20 257,00
Zysk (strata) netto -49 675,00 19 787,00 -41 860,00 19 054,00 15 295,00
Aktywa razem 494 548,00 518 717,00 483 997,00 473 441,00 455 581,00
Kapitał własny 175 580,00 200 275,00 151 248,00 174 371,00 189 119,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 737,84 10 288,55 10 288,55 10 288,55 10 288,55
Wartość księgowa na jedną akcję 16,35 19,47 14,70 16,95 18,38
Zysk (strata) na jedną akcję -4,63 1,92 -4,07 1,85 1,49