STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATT (GRUPAAZOTY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 558 146,00 458 297,00 494 745,00 475 851,00 521 380,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 78 251,00 -5 044,00 19 795,00 -3 775,00 35 517,00
Zysk (strata) brutto 69 347,00 30 716,00 42 196,00 -36 611,00 -19 363,00
Zysk (strata) netto 57 099,00 25 190,00 38 284,00 -62 324,00 -30 727,00
Aktywa razem 8 574 809,00 8 638 843,00 8 938 783,00 9 240 393,00 9 662 954,00
Kapitał własny 4 845 110,00 4 872 108,00 4 888 842,00 4 840 630,00 4 762 338,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 99 195,48 99 195,48 99 195,48 99 195,48 99 195,48
Wartość księgowa na jedną akcję 48,84 49,12 49,29 48,80 48,01
Zysk (strata) na jedną akcję 0,58 0,25 0,39 -0,63 -0,31
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 3 364 884,00 2 737 625,00 2 563 895,00 2 641 511,00 3 103 720,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 408 087,00 127 401,00 105 629,00 -28 293,00 286 081,00
Zysk (strata) brutto 399 055,00 112 120,00 82 880,00 -35 596,00 255 766,00
Zysk (strata) netto 294 776,00 68 006,00 59 701,00 -49 627,00 180 650,00
Aktywa razem 14 992 261,00 14 627 951,00 14 870 727,00 15 478 691,00 16 661 640,00
Kapitał własny 6 991 642,00 7 051 438,00 7 111 180,00 7 036 374,00 7 219 499,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 99 195,48 99 195,48 99 195,48 99 195,48 99 195,48
Wartość księgowa na jedną akcję 70,48 71,09 71,69 70,93 72,78
Zysk (strata) na jedną akcję 2,97 0,69 0,60 -0,50 1,82
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 768 984,00 1 552 332,00 1 681 525,00 1 825 771,00 1 987 039,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 355,00 -55 429,00 144 341,00 47 761,00 89 227,00
Zysk (strata) brutto 208 936,00 190 530,00 337 846,00 183 305,00 105 648,00
Zysk (strata) netto 209 055,00 193 926,00 354 793,00 171 064,00 58 249,00
Aktywa razem 5 856 625,00 6 418 601,00 6 871 133,00 8 603 645,00 9 240 393,00
Kapitał własny 4 382 771,00 4 464 760,00 4 762 256,00 4 788 188,00 4 840 630,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 99 195,48 99 195,48 99 195,48 99 195,48 99 195,48
Wartość księgowa na jedną akcję 44,18 45,01 48,01 48,27 48,80
Zysk (strata) na jedną akcję 2,11 1,96 3,58 1,73 0,59
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 10 007 896,00 8 966 804,00 9 617 495,00 9 998 967,00 11 307 915,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 824 405,00 427 604,00 597 214,00 81 144,00 612 824,00
Zysk (strata) brutto 828 860,00 432 076,00 576 405,00 40 553,00 558 459,00
Zysk (strata) netto 604 552,00 301 870,00 456 663,00 9 869,00 372 856,00
Aktywa razem 10 495 074,00 10 993 595,00 11 738 044,00 14 266 012,00 15 478 691,00
Kapitał własny 6 285 695,00 6 462 698,00 6 855 759,00 6 702 771,00 7 036 374,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 99 195,48 99 195,48 99 195,48 99 195,48 99 195,48
Wartość księgowa na jedną akcję 63,37 65,15 69,11 67,57 70,93
Zysk (strata) na jedną akcję 6,10 3,04 4,60 0,10 3,76
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
06.07.2017 2018 DM BOŚ S.A. 9 740 100 685 000 skonsolidowane
06.07.2017 2019 DM BOŚ S.A. 9 844 200 711 700 -
06.07.2017 2017 9 548 800 544 100 Skonsolidowane
07.06.2017 2017 DM PKO BP 9 987 000 363 000 -
07.06.2017 2019 DM PKO BP 10 661 000 534 000 -
07.06.2017 2018 DM PKO BP 10 482 000 453 000 -
30.12.2013 2015 DM BDM S.A. 9 490 100 453 300 -
30.12.2013 2014 DM BDM S.A. 9 324 800 378 800 -
30.12.2013 2013 DM BDM S.A. 9 646 400 294 600 -
08.10.2012 2012 DM IDM SA 7 137 300 338 600 -