STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATT (GRUPAAZOTY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 476 410,00 430 128,00 436 200,00 483 033,00 558 146,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 59 516,00 -5 081,00 -10 976,00 4 302,00 78 251,00
Zysk (strata) brutto 55 081,00 80 201,00 52 926,00 -4 903,00 69 347,00
Zysk (strata) netto 45 693,00 79 565,00 52 829,00 -7 023,00 57 099,00
Aktywa razem 6 951 463,00 7 108 475,00 7 046 620,00 8 603 645,00 8 574 809,00
Kapitał własny 4 804 077,00 4 737 829,00 4 799 946,00 4 788 188,00 4 845 110,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 99 195,48 99 195,48 99 195,48 99 195,48 99 195,48
Wartość księgowa na jedną akcję 48,43 47,76 48,39 48,27 48,84
Zysk (strata) na jedną akcję 0,46 0,80 0,53 -0,07 0,58
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 497 102,00 2 379 927,00 2 324 668,00 2 797 270,00 3 364 884,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 238 430,00 -41 975,00 -126 320,00 10 856,00 408 087,00
Zysk (strata) brutto 236 520,00 -68 856,00 -126 778,00 -486,00 399 055,00
Zysk (strata) netto 171 931,00 -48 293,00 -105 569,00 -8 310,00 294 776,00
Aktywa razem 11 939 030,00 11 953 447,00 11 739 847,00 14 160 469,00 14 992 261,00
Kapitał własny 7 017 393,00 6 811 345,00 6 716 156,00 6 703 038,00 6 991 642,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 99 195,48 99 195,48 99 195,48 99 195,48 99 195,48
Wartość księgowa na jedną akcję 70,74 68,67 67,71 67,57 70,48
Zysk (strata) na jedną akcję 1,73 -0,49 -1,06 -0,08 2,97
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 847 250,00 1 768 984,00 1 552 332,00 1 681 525,00 1 825 771,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -29 243,00 4 355,00 -55 429,00 144 341,00 47 761,00
Zysk (strata) brutto 203 941,00 208 936,00 190 530,00 337 846,00 183 305,00
Zysk (strata) netto 214 633,00 209 055,00 193 926,00 354 793,00 171 064,00
Aktywa razem 5 400 562,00 5 856 625,00 6 418 601,00 6 871 133,00 8 603 645,00
Kapitał własny 4 174 341,00 4 382 771,00 4 464 760,00 4 762 256,00 4 788 188,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 99 195,48 99 195,48 99 195,48 99 195,48 99 195,48
Wartość księgowa na jedną akcję 42,08 44,18 45,01 48,01 48,27
Zysk (strata) na jedną akcję 2,16 2,11 1,96 3,58 1,73
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 9 898 476,00 10 007 896,00 8 966 804,00 9 617 495,00 9 998 967,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 302 230,00 824 405,00 427 604,00 597 214,00 80 991,00
Zysk (strata) brutto 303 539,00 828 860,00 432 076,00 576 405,00 40 400,00
Zysk (strata) netto 231 350,00 604 552,00 301 870,00 456 663,00 9 759,00
Aktywa razem 9 948 332,00 10 495 074,00 10 993 595,00 11 738 044,00 14 160 469,00
Kapitał własny 5 759 039,00 6 285 695,00 6 462 698,00 6 855 759,00 6 703 038,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 99 195,48 99 195,48 99 195,48 99 195,48 99 195,48
Wartość księgowa na jedną akcję 58,06 63,37 65,15 69,11 67,57
Zysk (strata) na jedną akcję 2,33 6,10 3,04 4,60 0,10
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
06.07.2017 2018 DM BOŚ S.A. 9 740 100 685 000 skonsolidowane
06.07.2017 2019 DM BOŚ S.A. 9 844 200 711 700 -
06.07.2017 2017 9 548 800 544 100 Skonsolidowane
07.06.2017 2017 DM PKO BP 9 987 000 363 000 -
07.06.2017 2019 DM PKO BP 10 661 000 534 000 -
07.06.2017 2018 DM PKO BP 10 482 000 453 000 -
30.12.2013 2015 DM BDM S.A. 9 490 100 453 300 -
30.12.2013 2014 DM BDM S.A. 9 324 800 378 800 -
30.12.2013 2013 DM BDM S.A. 9 646 400 294 600 -
08.10.2012 2012 DM IDM SA 7 137 300 338 600 -