STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KRI (KREDYTIN)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 8 731,00 6 654,00 9 773,00 14 054,00 9 928,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 587,00 -2 561,00 -2 756,00 -17 242,00 -3 220,00
Zysk (strata) brutto 2 678,00 -5 344,00 -350,00 27 319,00 -6 106,00
Zysk (strata) netto 1 942,00 -5 344,00 758,00 20 311,00 -4 692,00
Aktywa razem 651 774,00 654 510,00 622 878,00 673 906,00 615 523,00
Kapitał własny 130 894,00 126 119,00 121 965,00 142 219,00 136 099,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 897,36 12 897,36 12 897,36 12 897,36 12 897,36
Wartość księgowa na jedną akcję 10,15 9,78 9,46 11,03 10,55
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 -0,41 0,06 1,58 -0,36
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 45 510,00 44 718,00 38 220,00 39 771,00 29 213,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 347,00 23 130,00 10 082,00 14 393,00 3 547,00
Zysk (strata) brutto 19 491,00 6 959,00 1 602,00 -7 331,00 -3 828,00
Zysk (strata) netto 17 392,00 6 134,00 1 725,00 -17 194,00 -3 620,00
Aktywa razem 894 962,00 954 264,00 885 888,00 886 688,00 829 123,00
Kapitał własny 256 174,00 277 157,00 274 467,00 249 671,00 244 793,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 897,36 12 897,36 12 897,36 12 897,36 12 897,36
Wartość księgowa na jedną akcję 19,86 21,49 21,28 19,36 18,98
Zysk (strata) na jedną akcję 1,35 0,48 0,13 -1,33 -0,28
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 20 124,00 30 916,00 30 830,00 29 684,00 39 212,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 494,00 1 791,00 -4 434,00 -6 790,00 -21 972,00
Zysk (strata) brutto 7 728,00 9 061,00 902,00 -4 289,00 24 303,00
Zysk (strata) netto 7 951,00 8 336,00 2 593,00 -3 290,00 17 667,00
Aktywa razem 388 953,00 436 093,00 608 294,00 651 253,00 673 906,00
Kapitał własny 130 099,00 129 651,00 132 243,00 128 953,00 142 219,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 936,51 12 936,51 12 936,51 12 897,36 12 897,36
Wartość księgowa na jedną akcję 10,06 10,02 10,22 10,00 11,03
Zysk (strata) na jedną akcję 0,62 0,64 0,20 -0,26 1,37
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 98 946,00 134 538,00 92 561,00 122 677,00 168 219,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 65 048,00 68 917,00 25 274,00 42 435,00 74 953,00
Zysk (strata) brutto 37 825,00 41 256,00 7 471,00 7 358,00 20 721,00
Zysk (strata) netto 37 920,00 39 937,00 5 497,00 5 592,00 8 057,00
Aktywa razem 591 044,00 658 705,00 832 552,00 833 581,00 886 688,00
Kapitał własny 227 029,00 264 071,00 261 219,00 265 524,00 249 671,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 936,51 12 936,51 12 936,51 12 897,36 12 897,36
Wartość księgowa na jedną akcję 17,55 20,41 20,19 20,59 19,36
Zysk (strata) na jedną akcję 2,93 3,09 0,43 0,43 0,63