STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IFC (IFCAPITAL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 231,00 -472,00 0,00 135,00 56,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 138,00 -174,00 0,00 124,00 97,00
Zysk (strata) brutto 155,00 -208,00 0,00 151,00 3,00
Zysk (strata) netto 149,00 -209,00 0,00 151,00 3,00
Aktywa razem 21 449,00 4 902,00 4 811,00 4 963,00 5 160,00
Kapitał własny 21 382,00 4 894,00 4 803,00 4 952,00 5 148,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 015,97 15 015,97 15 015,97 15 015,97 15 015,97
Wartość księgowa na jedną akcję 1,42 0,33 0,32 0,33 0,34
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,01 0,00 0,01 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 804,00 1 476,00 230,00 203,00 214,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 491,00 1 058,00 24,00 114,00 235,00
Zysk (strata) brutto -10 380,00 704,00 35,00 122,00 157,00
Zysk (strata) netto -8 559,00 688,00 40,00 122,00 157,00
Aktywa razem 23 588,00 23 027,00 5 731,00 4 902,00 5 160,00
Kapitał własny 23 317,00 22 949,00 5 711,00 4 894,00 5 148,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 321 770,83 321 770,83 64 354,17 15 015,97 15 015,97
Wartość księgowa na jedną akcję 0,07 0,07 0,09 0,33 0,34
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 0,00 0,00 0,01 0,01