STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IFC (IFCAPITAL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 250,00 264,00 273,00 171,00 231,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 114,00 -3,00 123,00 27,00 138,00
Zysk (strata) brutto 128,00 -7,00 132,00 43,00 155,00
Zysk (strata) netto 113,00 6,00 126,00 56,00 149,00
Aktywa razem 22 562,00 23 941,00 23 781,00 23 095,00 21 449,00
Kapitał własny 22 486,00 23 855,00 23 659,00 23 011,00 21 382,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 321 770,83 64 354,17 15 015,97 15 015,97 15 015,97
Wartość księgowa na jedną akcję 0,07 0,37 1,58 1,53 1,42
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 95,00 828,00 804,00 1 476,00 977,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -183,00 548,00 491,00 1 058,00 101,00
Zysk (strata) brutto 2 476,00 5 388,00 -10 380,00 704,00 150,00
Zysk (strata) netto 1 666,00 4 363,00 -8 559,00 688,00 168,00
Aktywa razem 31 103,00 34 985,00 23 588,00 23 027,00 23 941,00
Kapitał własny 29 934,00 33 086,00 23 317,00 22 949,00 23 855,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 321 770,83 321 770,83 321 770,83 321 770,83 64 354,17
Wartość księgowa na jedną akcję 0,09 0,10 0,07 0,07 0,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,01 -0,03 0,00 0,00