STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IFC (IFCAPITAL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 273,00 171,00 231,00 -472,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 123,00 27,00 138,00 -174,00 0,00
Zysk (strata) brutto 132,00 43,00 155,00 -208,00 0,00
Zysk (strata) netto 126,00 56,00 149,00 -209,00 0,00
Aktywa razem 23 781,00 5 295,00 21 449,00 4 902,00 4 811,00
Kapitał własny 23 659,00 5 276,00 21 382,00 4 894,00 4 803,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 015,97 15 015,97 15 015,97 15 015,97 15 015,97
Wartość księgowa na jedną akcję 1,58 0,35 1,42 0,33 0,32
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,00 0,01 -0,01 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 828,00 804,00 1 476,00 230,00 203,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 548,00 491,00 1 058,00 24,00 114,00
Zysk (strata) brutto 5 388,00 -10 380,00 704,00 35,00 122,00
Zysk (strata) netto 4 363,00 -8 559,00 688,00 40,00 122,00
Aktywa razem 34 985,00 23 588,00 23 027,00 5 731,00 4 902,00
Kapitał własny 33 086,00 23 317,00 22 949,00 5 711,00 4 894,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 321 770,83 321 770,83 321 770,83 64 354,17 15 015,97
Wartość księgowa na jedną akcję 0,10 0,07 0,07 0,09 0,33
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,03 0,00 0,00 0,01