STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ESS (ESSYSTEM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 49 369,00 50 911,00 48 623,00 50 343,00 51 101,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 208,00 1 162,00 -2 145,00 1 573,00 1 006,00
Zysk (strata) brutto 7 535,00 1 185,00 -2 659,00 4 065,00 6 122,00
Zysk (strata) netto 7 450,00 863,00 -2 035,00 3 996,00 5 960,00
Aktywa razem 183 544,00 163 245,00 164 291,00 185 831,00 187 651,00
Kapitał własny 119 153,00 120 016,00 117 954,00 121 950,00 127 910,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 42 863,64 42 863,64 42 863,64 42 863,64 42 863,64
Wartość księgowa na jedną akcję 2,78 2,80 2,75 2,85 2,98
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 0,02 -0,05 0,09 0,14
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 49 699,00 51 067,00 49 262,00 51 783,00 53 293,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 765,00 3 028,00 -1 392,00 2 812,00 2 800,00
Zysk (strata) brutto 3 931,00 2 976,00 -1 450,00 2 676,00 2 407,00
Zysk (strata) netto 3 490,00 2 575,00 -816,00 2 658,00 2 427,00
Aktywa razem 191 143,00 172 555,00 179 112,00 199 158,00 199 086,00
Kapitał własny 136 905,00 139 479,00 138 443,00 141 104,00 143 527,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 42 863,64 42 863,64 42 863,64 42 863,64 42 863,64
Wartość księgowa na jedną akcję 3,19 3,25 3,23 3,29 3,35
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,06 -0,02 0,06 0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 166 096,00 181 183,00 180 087,00 189 300,00 190 600,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 258,00 6 958,00 1 655,00 2 228,00 -1 500,00
Zysk (strata) brutto 3 616,00 11 725,00 4 531,00 1 953,00 4 327,00
Zysk (strata) netto 2 715,00 9 902,00 3 777,00 1 610,00 4 630,00
Aktywa razem 167 055,00 164 760,00 167 839,00 173 597,00 164 291,00
Kapitał własny 138 553,00 133 497,00 126 697,00 128 353,00 117 954,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 42 863,64 42 863,64 42 863,64 42 863,64 42 863,64
Wartość księgowa na jedną akcję 3,23 3,11 2,96 2,99 2,75
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,23 0,09 0,04 0,11
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 169 016,00 184 160,00 182 131,00 189 699,00 191 731,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 809,00 9 898,00 3 533,00 7 667,00 5 588,00
Zysk (strata) brutto 7 074,00 10 002,00 3 870,00 7 281,00 5 692,00
Zysk (strata) netto 6 227,00 8 487,00 3 290,00 7 024,00 5 608,00
Aktywa razem 187 893,00 187 293,00 180 110,00 188 741,00 179 112,00
Kapitał własny 155 185,00 148 571,00 141 174,00 148 056,00 138 443,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 42 863,64 42 863,64 42 863,64 42 863,64 42 863,64
Wartość księgowa na jedną akcję 3,62 3,47 3,29 3,45 3,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,20 0,08 0,16 0,13