STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WXF (WARIMPEX)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 7 708,00 7 231,00 7 539,00 6 265,00 8 959,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 572,00 1 410,00 15 669,00 7 450,00 9 181,00
Zysk (strata) brutto -1 530,00 -1 980,00 11 428,00 13 079,00 7 714,00
Zysk (strata) netto -444,00 -580,00 8 932,00 8 838,00 5 110,00
Aktywa razem 264 648,00 269 212,00 292 012,00 314 823,00 339 848,00
Kapitał własny 103 964,00 103 203,00 110 887,00 121 107,00 122 968,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,93 1,91 2,05 2,24 2,28
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,01 0,17 0,16 0,10
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 73 848,00 61 899,00 62 201,00 42 367,00 29 167,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 161,00 -9 905,00 25 735,00 54 704,00 19 826,00
Zysk (strata) brutto -36 752,00 -41 759,00 23 846,00 42 988,00 4 969,00
Zysk (strata) netto -14 652,00 -17 838,00 17 423,00 40 542,00 5 890,00
Aktywa razem 493 404,00 350 235,00 357 886,00 265 254,00 292 012,00
Kapitał własny 72 143,00 53 765,00 70 188,00 110 926,00 110 887,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,34 1,00 1,30 2,05 2,05
Zysk (strata) na jedną akcję -0,27 -0,33 0,32 0,75 0,11