STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WXF (WARIMPEX)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 6 265,00 8 959,00 8 115,00 8 303,00 7 913,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 450,00 9 181,00 39 923,00 -11 828,00 -2 408,00
Zysk (strata) brutto 13 078,00 7 714,00 40 295,00 9 395,00 -15 371,00
Zysk (strata) netto 8 838,00 5 110,00 39 077,00 8 448,00 -17 278,00
Aktywa razem 314 823,00 339 848,00 352 134,00 356 559,00 325 070,00
Kapitał własny 121 106,00 122 968,00 150 678,00 158 432,00 127 811,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,24 2,28 2,79 2,93 2,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,10 0,72 0,16 -0,32
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 61 899,00 62 201,00 42 367,00 29 167,00 31 642,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 905,00 25 735,00 54 704,00 19 826,00 44 726,00
Zysk (strata) brutto -41 759,00 23 846,00 42 988,00 4 969,00 70 482,00
Zysk (strata) netto -17 838,00 17 423,00 40 542,00 5 890,00 61 472,00
Aktywa razem 350 235,00 357 886,00 265 254,00 292 011,00 356 559,00
Kapitał własny 53 765,00 70 188,00 110 926,00 110 887,00 158 432,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,00 1,30 2,05 2,05 2,93
Zysk (strata) na jedną akcję -0,33 0,32 0,75 0,11 1,14