STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WXF (WARIMPEX)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 690,00 7 708,00 7 231,00 7 539,00 6 265,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 173,00 1 573,00 1 410,00 15 669,00 7 450,00
Zysk (strata) brutto -2 949,00 -1 530,00 -1 980,00 11 428,00 13 079,00
Zysk (strata) netto -2 017,00 -444,00 -580,00 8 932,00 8 838,00
Aktywa razem 260 874,00 264 648,00 269 212,00 292 012,00 314 823,00
Kapitał własny 108 509,00 103 964,00 103 203,00 110 887,00 121 107,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,01 1,93 1,91 2,05 2,24
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 -0,01 -0,01 0,17 0,16
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 73 848,00 61 899,00 62 201,00 42 367,00 29 167,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 161,00 -9 905,00 25 735,00 54 704,00 19 826,00
Zysk (strata) brutto -36 752,00 -41 759,00 23 846,00 42 988,00 4 969,00
Zysk (strata) netto -14 652,00 -17 838,00 17 423,00 40 542,00 5 890,00
Aktywa razem 493 404,00 350 235,00 357 886,00 265 254,00 292 012,00
Kapitał własny 72 143,00 53 765,00 70 188,00 110 926,00 110 887,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,34 1,00 1,30 2,05 2,05
Zysk (strata) na jedną akcję -0,27 -0,33 0,32 0,75 0,11