STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SON (SONEL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 22 057,00 24 461,00 24 205,00 25 982,00 29 713,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 648,00 3 937,00 3 121,00 2 328,00 4 698,00
Zysk (strata) brutto 1 711,00 3 862,00 3 319,00 2 173,00 5 032,00
Zysk (strata) netto 1 327,00 3 413,00 3 013,00 2 211,00 4 489,00
Aktywa razem 98 364,00 99 088,00 101 796,00 101 490,00 110 905,00
Kapitał własny 81 073,00 77 486,00 80 499,00 82 710,00 87 199,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,79 5,54 5,75 5,91 6,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 0,24 0,22 0,16 0,32
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 23 749,00 27 751,00 28 928,00 28 612,00 32 317,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 276,00 2 866,00 3 071,00 2 583,00 5 041,00
Zysk (strata) brutto 2 289,00 2 673,00 3 240,00 2 385,00 5 240,00
Zysk (strata) netto 1 562,00 2 656,00 2 916,00 2 319,00 4 672,00
Aktywa razem 101 180,00 101 595,00 105 551,00 105 395,00 112 006,00
Kapitał własny 82 539,00 78 412,00 81 018,00 83 608,00 87 254,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,90 5,60 5,79 5,97 6,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,19 0,21 0,17 0,33
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 87 807,00 79 746,00 85 394,00 87 784,00 96 705,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 019,00 9 995,00 7 428,00 6 726,00 11 034,00
Zysk (strata) brutto 13 219,00 8 815,00 5 932,00 7 182,00 11 065,00
Zysk (strata) netto 12 073,00 8 504,00 5 003,00 6 285,00 9 964,00
Aktywa razem 87 295,00 88 701,00 88 409,00 92 589,00 101 490,00
Kapitał własny 73 255,00 73 358,00 74 861,00 79 746,00 82 710,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,23 5,24 5,35 5,70 5,91
Zysk (strata) na jedną akcję 0,86 0,61 0,36 0,45 0,71
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 90 464,00 81 682,00 87 212,00 91 671,00 109 040,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 170,00 9 608,00 6 276,00 8 446,00 10 796,00
Zysk (strata) brutto 13 380,00 9 991,00 5 492,00 8 806,00 10 587,00
Zysk (strata) netto 12 200,00 9 377,00 4 423,00 7 742,00 9 453,00
Aktywa razem 87 537,00 89 747,00 91 637,00 95 401,00 105 395,00
Kapitał własny 72 750,00 73 814,00 74 652,00 80 867,00 83 608,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,20 5,27 5,33 5,78 5,97
Zysk (strata) na jedną akcję 0,87 0,67 0,32 0,55 0,68
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
03.06.2015 2016 Noble Securities 102 100 13 500 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
03.06.2015 2015 Noble Securities 88 400 12 100 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
01.06.2015 2014 Noble Securities 58 600 7 700 -
01.06.2015 2013 Noble Securities 53 000 7 300 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
01.06.2015 2012 Noble Securities 50 500 6 400 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
24.10.2011 2012 Trigon 49 700 6 600 EBIT 6,4 mln
24.10.2011 2011 Trigon 44 100 5 400 -
19.10.2010 2010 DM PKO BP 34 800 5 070 -
19.10.2010 2011 DM PKO BP 40 400 6 300 -