STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SON (SONEL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 19 217,00 22 849,00 27 057,00 22 057,00 24 461,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 995,00 1 461,00 1 428,00 1 648,00 3 937,00
Zysk (strata) brutto 2 340,00 1 436,00 1 542,00 1 711,00 3 862,00
Zysk (strata) netto 1 980,00 1 277,00 1 522,00 1 327,00 3 413,00
Aktywa razem 94 340,00 95 008,00 92 589,00 98 364,00 99 088,00
Kapitał własny 76 947,00 78 224,00 79 746,00 81 073,00 77 486,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,50 5,59 5,70 5,79 5,54
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 0,09 0,11 0,10 0,24
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 20 299,00 23 939,00 27 668,00 23 749,00 27 751,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 539,00 2 350,00 2 982,00 2 276,00 2 866,00
Zysk (strata) brutto 2 026,00 2 150,00 3 130,00 2 289,00 2 673,00
Zysk (strata) netto 1 630,00 -10,00 7 753,00 1 562,00 2 656,00
Aktywa razem 95 679,00 96 929,00 95 401,00 101 180,00 101 595,00
Kapitał własny 75 505,00 77 327,00 80 867,00 82 539,00 78 412,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,39 5,52 5,78 5,90 5,60
Zysk (strata) na jedną akcję 0,19 -0,00 0,55 0,11 0,19
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 58 407,00 87 807,00 79 746,00 85 394,00 87 784,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 432,00 13 019,00 9 995,00 7 428,00 6 726,00
Zysk (strata) brutto 8 672,00 13 219,00 8 815,00 5 932,00 7 182,00
Zysk (strata) netto 8 026,00 12 073,00 8 504,00 5 003,00 6 285,00
Aktywa razem 81 155,00 87 295,00 88 701,00 88 409,00 92 589,00
Kapitał własny 68 181,00 73 255,00 73 358,00 74 861,00 79 746,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,87 5,23 5,24 5,35 5,70
Zysk (strata) na jedną akcję 0,57 0,86 0,61 0,36 0,45
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 58 639,00 90 464,00 81 682,00 87 212,00 91 671,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 034,00 13 170,00 9 608,00 6 276,00 8 446,00
Zysk (strata) brutto 8 289,00 13 380,00 9 991,00 5 492,00 8 806,00
Zysk (strata) netto 7 715,00 12 200,00 9 377,00 4 423,00 7 742,00
Aktywa razem 80 887,00 87 537,00 89 747,00 91 637,00 95 401,00
Kapitał własny 67 498,00 72 750,00 73 814,00 74 652,00 80 867,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,82 5,20 5,27 5,33 5,78
Zysk (strata) na jedną akcję 0,55 0,87 0,67 0,32 0,55
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
03.06.2015 2016 Noble Securities 102 100 13 500 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
03.06.2015 2015 Noble Securities 88 400 12 100 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
01.06.2015 2014 Noble Securities 58 600 7 700 -
01.06.2015 2013 Noble Securities 53 000 7 300 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
01.06.2015 2012 Noble Securities 50 500 6 400 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
24.10.2011 2012 Trigon 49 700 6 600 EBIT 6,4 mln
24.10.2011 2011 Trigon 44 100 5 400 -
19.10.2010 2010 DM PKO BP 34 800 5 070 -
19.10.2010 2011 DM PKO BP 40 400 6 300 -