STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HEL (HELIO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 42 584,00 32 768,00 34 358,00 84 646,00 64 357,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 502,00 -540,00 538,00 3 399,00 2 703,00
Zysk (strata) brutto 1 185,00 -670,00 40,00 3 236,00 1 672,00
Zysk (strata) netto 1 035,00 -664,00 27,00 2 584,00 1 332,00
Aktywa razem 111 357,00 104 878,00 122 622,00 138 155,00 151 383,00
Kapitał własny 82 293,00 81 628,00 81 679,00 84 240,00 85 572,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 16,46 16,33 16,34 16,85 17,11
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 -0,13 0,01 0,52 0,27
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 98 822,00 135 784,00 178 563,00 177 272,00 167 135,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 504,00 5 858,00 15 034,00 15 010,00 7 034,00
Zysk (strata) brutto 1 960,00 5 121,00 13 555,00 13 769,00 6 056,00
Zysk (strata) netto 1 563,00 4 064,00 10 915,00 11 074,00 4 830,00
Aktywa razem 72 418,00 85 832,00 90 685,00 97 178,00 104 878,00
Kapitał własny 50 315,00 54 379,00 65 725,00 76 798,00 81 628,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 10,06 10,88 13,15 15,36 16,33
Zysk (strata) na jedną akcję 0,31 0,81 2,18 2,22 0,97