STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HEL (HELIO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 49 399,00 27 399,00 24 565,00 67 218,00 42 584,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 850,00 353,00 860,00 5 212,00 1 502,00
Zysk (strata) brutto 4 329,00 4,00 784,00 4 757,00 1 185,00
Zysk (strata) netto 3 489,00 -29,00 619,00 3 840,00 1 035,00
Aktywa razem 112 044,00 97 178,00 107 484,00 114 910,00 111 357,00
Kapitał własny 76 827,00 76 798,00 77 417,00 81 258,00 82 293,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 15,37 15,36 15,48 16,25 16,46
Zysk (strata) na jedną akcję 0,70 -0,01 0,12 0,77 0,21
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 104 239,00 98 822,00 135 784,00 178 563,00 177 272,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 152,00 2 504,00 5 858,00 15 034,00 15 010,00
Zysk (strata) brutto 4 911,00 1 960,00 5 121,00 13 555,00 13 769,00
Zysk (strata) netto 3 949,00 1 563,00 4 064,00 10 915,00 11 074,00
Aktywa razem 68 052,00 72 418,00 85 832,00 90 685,00 97 178,00
Kapitał własny 48 752,00 50 315,00 54 379,00 65 725,00 76 798,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,75 10,06 10,88 13,15 15,36
Zysk (strata) na jedną akcję 0,79 0,31 0,81 2,18 2,22