STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CIG (CIGAMES)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 4 151,00 2 875,00 2 984,00 37 035,00 11 988,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 572,00 -5 162,00 -2 287,00 14 664,00 1 308,00
Zysk (strata) brutto -1 539,00 -5 438,00 -2 279,00 13 887,00 2 898,00
Zysk (strata) netto -1 539,00 -5 438,00 -2 279,00 11 263,00 2 062,00
Aktywa razem 90 041,00 108 091,00 92 768,00 101 744,00 99 339,00
Kapitał własny 53 933,00 70 769,00 55 946,00 66 758,00 68 820,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 151 109,99 151 109,99 161 943,02 161 943,02 161 943,02
Wartość księgowa na jedną akcję 0,36 0,47 0,35 0,41 0,43
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,04 -0,01 0,07 0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 4 283,00 2 881,00 4 432,00 35 882,00 12 304,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 976,00 -5 848,00 -2 908,00 11 779,00 728,00
Zysk (strata) brutto -1 952,00 -6 144,00 -2 916,00 11 231,00 2 251,00
Zysk (strata) netto -1 952,00 -6 144,00 -2 916,00 8 135,00 1 499,00
Aktywa razem 87 859,00 105 056,00 89 704,00 97 100,00 91 903,00
Kapitał własny 51 927,00 68 059,00 52 565,00 60 318,00 61 530,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 151 109,99 151 109,99 161 943,02 161 943,02 161 943,02
Wartość księgowa na jedną akcję 0,34 0,45 0,33 0,37 0,38
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,04 -0,02 0,05 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 14 397,00 21 792,00 93 740,00 21 003,00 47 045,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 650,00 -12 051,00 12 067,00 -21 018,00 5 643,00
Zysk (strata) brutto -8 342,00 -12 005,00 11 898,00 -20 563,00 4 631,00
Zysk (strata) netto -7 757,00 -14 390,00 6 477,00 -21 508,00 2 007,00
Aktywa razem 91 861,00 118 434,00 107 382,00 81 946,00 101 744,00
Kapitał własny 72 658,00 82 823,00 89 904,00 55 472,00 66 758,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 139 149,99 150 149,99 151 069,99 151 109,99 161 943,02
Wartość księgowa na jedną akcję 0,52 0,55 0,60 0,37 0,41
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 -0,10 0,04 -0,14 0,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 25 019,00 24 231,00 103 029,00 21 985,00 47 478,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 001,00 -14 348,00 12 713,00 -22 378,00 1 047,00
Zysk (strata) brutto -8 065,00 -13 835,00 11 124,00 -21 947,00 219,00
Zysk (strata) netto -7 860,00 -16 240,00 5 454,00 -22 693,00 -2 877,00
Aktywa razem 90 678,00 117 842,00 107 132,00 79 694,00 97 100,00
Kapitał własny 75 227,00 83 643,00 89 427,00 53 870,00 60 318,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 139 149,99 150 149,99 151 069,99 151 109,99 161 943,02
Wartość księgowa na jedną akcję 0,54 0,56 0,59 0,36 0,37
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 -0,11 0,04 -0,15 -0,02
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.12.2013 2014 DM IDM SA 110 600 20 800 -
10.12.2013 2013 DM IDM SA 118 600 43 400 -
10.12.2013 2015 DM IDM SA 130 100 25 300 -
10.10.2013 2015 DM IDM SA 108 900 10 000 -
10.10.2013 2014 DM IDM SA 109 400 18 700 -
10.10.2013 2013 DM IDM SA 127 900 48 000 -
01.10.2013 2012 DM IDM SA 41 200 -19 800 -