STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CIG (CIGAMES)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 5 466,00 4 002,00 4 621,00 4 151,00 2 875,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 694,00 -1 497,00 -12 728,00 -1 572,00 -5 162,00
Zysk (strata) brutto -7 118,00 -1 672,00 -12 639,00 -1 539,00 -5 438,00
Zysk (strata) netto -10 002,00 -1 668,00 -10 330,00 -1 539,00 -5 438,00
Aktywa razem 93 859,00 98 830,00 94 440,00 102 535,00 108 091,00
Kapitał własny 80 414,00 78 746,00 68 416,00 66 877,00 70 769,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 151 109,99 151 109,99 151 109,99 151 109,99 151 109,99
Wartość księgowa na jedną akcję 0,53 0,52 0,45 0,44 0,47
Zysk (strata) na jedną akcję -0,07 -0,01 -0,07 -0,01 -0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 5 467,00 4 482,00 4 324,00 4 283,00 2 881,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 264,00 -1 661,00 -13 687,00 -1 976,00 -5 848,00
Zysk (strata) brutto -7 652,00 -1 931,00 -13 320,00 -1 952,00 -6 144,00
Zysk (strata) netto -10 536,00 -1 927,00 -10 812,00 -1 952,00 -6 144,00
Aktywa razem 93 431,00 97 164,00 92 188,00 100 353,00 105 056,00
Kapitał własny 79 776,00 77 824,00 66 814,00 64 871,00 68 059,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 151 109,99 151 109,99 151 109,99 151 109,99 151 109,99
Wartość księgowa na jedną akcję 0,53 0,52 0,44 0,43 0,45
Zysk (strata) na jedną akcję -0,07 -0,01 -0,07 -0,01 -0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 97 700,00 14 397,00 21 792,00 93 740,00 21 003,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 214,00 -10 650,00 -12 051,00 12 067,00 -21 018,00
Zysk (strata) brutto 1 121,00 -8 342,00 -12 005,00 11 898,00 -20 563,00
Zysk (strata) netto 1 017,00 -7 757,00 -14 390,00 6 477,00 -21 508,00
Aktywa razem 98 763,00 91 861,00 118 434,00 107 382,00 94 440,00
Kapitał własny 80 415,00 72 658,00 82 823,00 89 904,00 68 416,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 139 149,99 139 149,99 150 149,99 151 069,99 151 109,99
Wartość księgowa na jedną akcję 0,58 0,52 0,55 0,60 0,45
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,06 -0,10 0,04 -0,14
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 109 021,00 25 019,00 24 231,00 103 029,00 21 985,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 411,00 -9 001,00 -14 348,00 12 713,00 -22 378,00
Zysk (strata) brutto 2 314,00 -8 065,00 -13 835,00 11 124,00 -21 947,00
Zysk (strata) netto 2 084,00 -7 860,00 -16 240,00 5 454,00 -22 693,00
Aktywa razem 99 258,00 90 678,00 117 842,00 107 132,00 92 188,00
Kapitał własny 83 041,00 75 227,00 83 643,00 89 427,00 66 814,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 139 149,99 139 149,99 150 149,99 151 069,99 151 109,99
Wartość księgowa na jedną akcję 0,60 0,54 0,56 0,59 0,44
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 -0,06 -0,11 0,04 -0,15
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.12.2013 2014 DM IDM SA 110 600 20 800 -
10.12.2013 2013 DM IDM SA 118 600 43 400 -
10.12.2013 2015 DM IDM SA 130 100 25 300 -
10.10.2013 2015 DM IDM SA 108 900 10 000 -
10.10.2013 2014 DM IDM SA 109 400 18 700 -
10.10.2013 2013 DM IDM SA 127 900 48 000 -
01.10.2013 2012 DM IDM SA 41 200 -19 800 -