STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NVA (PANOVA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 37 039,00 45 563,00 46 716,00 57 282,00 19 670,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 584,00 68,00 249,00 494,00 278,00
Zysk (strata) brutto 6 876,00 2 112,00 5 862,00 17 982,00 1 355,00
Zysk (strata) netto 6 192,00 1 819,00 4 881,00 13 021,00 755,00
Aktywa razem 465 125,00 442 404,00 458 030,00 483 383,00 474 353,00
Kapitał własny 287 782,00 289 601,00 294 481,00 307 503,00 308 258,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 28,78 28,96 29,45 30,75 30,83
Zysk (strata) na jedną akcję 0,62 0,18 0,49 1,30 0,08
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 53 961,00 69 551,00 67 944,00 92 580,00 41 948,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 578,00 14 432,00 11 092,00 6 931,00 10 591,00
Zysk (strata) brutto 10 633,00 11 121,00 12 032,00 14 499,00 8 915,00
Zysk (strata) netto 8 593,00 8 784,00 7 687,00 10 986,00 6 632,00
Aktywa razem 932 041,00 908 504,00 909 465,00 899 269,00 886 420,00
Kapitał własny 364 477,00 377 153,00 376 148,00 393 205,00 386 177,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 36,45 37,72 37,62 39,32 38,62
Zysk (strata) na jedną akcję 0,86 0,88 0,77 1,10 0,66
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 224 952,00 118 460,00 171 107,00 135 083,00 186 600,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 334,00 -2 527,00 -8 079,00 -14 226,00 1 395,00
Zysk (strata) brutto 7 112,00 7 958,00 2 855,00 -4 393,00 32 832,00
Zysk (strata) netto 5 540,00 6 879,00 3 087,00 -2 948,00 25 913,00
Aktywa razem 426 274,00 410 947,00 424 383,00 458 261,00 483 383,00
Kapitał własny 290 705,00 285 212,00 284 894,00 281 590,00 307 503,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 29,07 28,52 28,49 28,16 30,75
Zysk (strata) na jedną akcję 0,55 0,69 0,31 -0,30 2,59
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 138 890,00 182 945,00 248 027,00 183 536,00 284 036,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 412,00 46 952,00 35 623,00 34 911,00 46 033,00
Zysk (strata) brutto 22 334,00 33 264,00 25 729,00 22 286,00 48 285,00
Zysk (strata) netto 17 888,00 26 627,00 20 052,00 17 670,00 36 050,00
Aktywa razem 778 921,00 815 288,00 840 501,00 913 648,00 899 269,00
Kapitał własny 305 458,00 315 287,00 345 995,00 355 971,00 393 205,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 30,55 31,53 34,60 35,60 39,32
Zysk (strata) na jedną akcję 1,79 2,66 2,01 1,77 3,61
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
24.11.2016 2017 239 100 32 900 -
24.11.2016 2016 DM BDM S.A. 162 000 17 400 -
24.11.2016 2018 205 200 37 000 -
01.06.2015 2016 DM BDM S.A. 179 600 27 800 -
01.06.2015 2017 DM BDM S.A. 180 700 28 100 -
01.06.2015 2015 DM BDM S.A. 174 600 20 900 *Wyniki oczyszczone o jednorazowy zysk ze sprzedaży parków handlowych w ?14
10.05.2014 2016 DM BDM S.A. 173 800 26 300 -
10.05.2014 2015 DM BDM S.A. 166 400 22 600 -
10.05.2014 2014 DM BDM S.A. 167 500 19 600 -
16.10.2009 2009 DM PKO BP 161 360 20 120 -