STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NVA (PANOVA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 30 672,00 36 008,00 37 337,00 31 066,00 37 039,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -85,00 -1 875,00 -3 050,00 -9 216,00 584,00
Zysk (strata) brutto 1 113,00 3 523,00 -3 040,00 -5 989,00 6 876,00
Zysk (strata) netto 2 058,00 3 866,00 -3 343,00 -5 529,00 6 192,00
Aktywa razem 440 893,00 472 564,00 471 652,00 458 261,00 465 125,00
Kapitał własny 288 057,00 292 550,00 288 809,00 281 590,00 287 782,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 28,81 29,26 28,88 28,16 28,78
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 0,39 -0,33 -0,55 0,62
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 51 556,00 54 419,00 57 392,00 20 169,00 53 961,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 984,00 10 460,00 9 013,00 1 454,00 13 578,00
Zysk (strata) brutto 11 695,00 7 478,00 6 068,00 -2 955,00 10 633,00
Zysk (strata) netto 10 862,00 6 442,00 4 272,00 -3 906,00 8 593,00
Aktywa razem 861 302,00 887 979,00 890 035,00 913 648,00 932 041,00
Kapitał własny 354 622,00 354 295,00 363 118,00 355 971,00 364 477,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 35,46 35,43 36,31 35,60 36,45
Zysk (strata) na jedną akcję 1,09 0,64 0,43 -0,39 0,86
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 178 088,00 224 952,00 118 460,00 171 107,00 135 083,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 165,00 6 334,00 -2 527,00 -8 079,00 -14 226,00
Zysk (strata) brutto 8 624,00 7 112,00 7 958,00 2 855,00 -4 393,00
Zysk (strata) netto 6 869,00 5 540,00 6 879,00 3 087,00 -2 948,00
Aktywa razem 403 799,00 426 274,00 410 947,00 424 383,00 458 261,00
Kapitał własny 290 157,00 290 705,00 285 212,00 284 894,00 281 590,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 29,02 29,07 28,52 28,49 28,16
Zysk (strata) na jedną akcję 0,69 0,55 0,69 0,31 -0,30
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 172 242,00 138 890,00 182 945,00 248 027,00 183 536,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 909,00 34 412,00 46 952,00 35 623,00 34 911,00
Zysk (strata) brutto 24 957,00 22 334,00 33 264,00 25 729,00 22 286,00
Zysk (strata) netto 20 223,00 17 888,00 26 627,00 20 052,00 17 670,00
Aktywa razem 610 013,00 778 921,00 815 288,00 840 501,00 913 648,00
Kapitał własny 292 369,00 305 458,00 315 287,00 345 995,00 355 971,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 29,24 30,55 31,53 34,60 35,60
Zysk (strata) na jedną akcję 2,02 1,79 2,66 2,01 1,77
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
24.11.2016 2017 239 100 32 900 -
24.11.2016 2016 DM BDM S.A. 162 000 17 400 -
24.11.2016 2018 205 200 37 000 -
01.06.2015 2016 DM BDM S.A. 179 600 27 800 -
01.06.2015 2017 DM BDM S.A. 180 700 28 100 -
01.06.2015 2015 DM BDM S.A. 174 600 20 900 *Wyniki oczyszczone o jednorazowy zysk ze sprzedaży parków handlowych w ?14
10.05.2014 2016 DM BDM S.A. 173 800 26 300 -
10.05.2014 2015 DM BDM S.A. 166 400 22 600 -
10.05.2014 2014 DM BDM S.A. 167 500 19 600 -
16.10.2009 2009 DM PKO BP 161 360 20 120 -