STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENI (ENERGOINS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 23 433,00 20 097,00 14 775,00 6 758,00 7 463,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 028,00 -2 162,00 993,00 -299,00 -1 082,00
Zysk (strata) brutto 1 423,00 -2 144,00 494,00 722,00 -1 469,00
Zysk (strata) netto 1 423,00 -2 113,00 494,00 722,00 -1 469,00
Aktywa razem 92 009,00 91 820,00 83 266,00 78 727,00 75 378,00
Kapitał własny 50 087,00 48 062,00 48 556,00 49 282,00 47 773,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,78 2,67 2,70 2,74 2,65
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 -0,12 0,03 0,04 -0,08
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 24 371,00 28 168,00 20 940,00 17 046,00 26 294,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 983,00 -1 834,00 1 342,00 401,00 2 870,00
Zysk (strata) brutto 3 328,00 -439,00 854,00 -349,00 2 570,00
Zysk (strata) netto 2 806,00 -584,00 727,00 -517,00 1 448,00
Aktywa razem 111 311,00 104 151,00 95 770,00 96 185,00 99 623,00
Kapitał własny 51 157,00 49 399,00 50 126,00 49 477,00 50 819,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,84 2,74 2,79 2,75 2,82
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 -0,03 0,04 -0,03 0,08
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 217 948,00 282 153,00 208 618,00 100 913,00 92 776,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 235,00 11 838,00 -14 431,00 -47 296,00 -3 957,00
Zysk (strata) brutto 11 891,00 12 318,00 -13 930,00 -55 009,00 -914,00
Zysk (strata) netto 10 380,00 10 730,00 -11 221,00 -58 751,00 -914,00
Aktywa razem 234 104,00 320 471,00 291 420,00 147 889,00 91 820,00
Kapitał własny 128 780,00 127 827,00 107 590,00 48 881,00 48 062,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,15 7,10 5,98 2,72 2,67
Zysk (strata) na jedną akcję 0,58 0,60 -0,62 -3,26 -0,05
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 537 121,00 841 826,00 714 735,00 699 230,00 124 467,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 511,00 26 027,00 -4 779,00 -29 645,00 264,00
Zysk (strata) brutto 20 610,00 21 722,00 -16 571,00 -39 857,00 -3 761,00
Zysk (strata) netto 12 926,00 11 915,00 -18 885,00 -57 542,00 -4 262,00
Aktywa razem 295 315,00 424 559,00 419 599,00 198 868,00 104 151,00
Kapitał własny 139 752,00 140 166,00 112 437,00 54 844,00 49 399,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,76 7,79 6,25 3,05 2,74
Zysk (strata) na jedną akcję 0,72 0,66 -1,05 -3,20 -0,24