STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENI (ENERGOINS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 20 097,00 14 775,00 6 758,00 7 463,00 7 049,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 162,00 993,00 -299,00 -1 082,00 -1 695,00
Zysk (strata) brutto -2 144,00 494,00 722,00 -1 469,00 -1 761,00
Zysk (strata) netto -2 113,00 494,00 722,00 -1 469,00 -1 761,00
Aktywa razem 91 820,00 83 266,00 78 727,00 75 378,00 71 669,00
Kapitał własny 48 062,00 48 556,00 49 282,00 47 773,00 46 072,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,67 2,70 2,74 2,65 2,56
Zysk (strata) na jedną akcję -0,12 0,03 0,04 -0,08 -0,10
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 28 168,00 20 940,00 17 046,00 26 294,00 18 775,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 834,00 1 342,00 401,00 2 870,00 -46,00
Zysk (strata) brutto -439,00 854,00 -349,00 2 570,00 -487,00
Zysk (strata) netto -584,00 727,00 -517,00 1 448,00 -288,00
Aktywa razem 104 151,00 95 770,00 96 185,00 99 623,00 97 775,00
Kapitał własny 49 399,00 50 126,00 49 477,00 50 819,00 50 451,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,74 2,79 2,75 2,82 2,80
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 0,04 -0,03 0,08 -0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 282 153,00 208 618,00 100 913,00 92 776,00 36 045,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 838,00 -14 431,00 -47 296,00 -3 957,00 -2 083,00
Zysk (strata) brutto 12 318,00 -13 930,00 -55 009,00 -914,00 -2 014,00
Zysk (strata) netto 10 730,00 -11 221,00 -58 751,00 -914,00 -2 014,00
Aktywa razem 320 471,00 291 420,00 147 889,00 91 820,00 71 669,00
Kapitał własny 127 827,00 107 590,00 48 881,00 48 062,00 46 072,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,10 5,98 2,72 2,67 2,56
Zysk (strata) na jedną akcję 0,60 -0,62 -3,26 -0,05 -0,11
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 841 826,00 714 735,00 699 230,00 124 467,00 83 055,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 027,00 -4 779,00 -29 645,00 264,00 4 567,00
Zysk (strata) brutto 21 722,00 -16 571,00 -39 857,00 -3 761,00 2 588,00
Zysk (strata) netto 11 915,00 -18 885,00 -57 542,00 -4 262,00 1 370,00
Aktywa razem 424 559,00 419 599,00 198 868,00 104 151,00 97 775,00
Kapitał własny 140 166,00 112 437,00 54 844,00 49 399,00 50 451,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,79 6,25 3,05 2,74 2,80
Zysk (strata) na jedną akcję 0,66 -1,05 -3,20 -0,24 0,08