STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MWT (MWTRADE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 266,00 5 150,00 4 775,00 4 678,00 1 809,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 167,00 805,00 949,00 969,00 -1 308,00
Zysk (strata) brutto 1 186,00 824,00 953,00 968,00 -1 255,00
Zysk (strata) netto 992,00 -1 406,00 800,00 796,00 -3 696,00
Aktywa razem 348 211,00 289 514,00 268 481,00 252 089,00 166 515,00
Kapitał własny 86 142,00 84 736,00 85 536,00 86 332,00 82 636,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 384,44 8 384,44 8 384,44 8 384,44 8 384,44
Wartość księgowa na jedną akcję 10,27 10,11 10,20 10,30 9,86
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 -0,17 0,10 0,10 -0,44
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 70 228,00 76 987,00 58 369,00 40 865,00 27 611,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 261,00 23 985,00 15 663,00 9 640,00 4 951,00
Zysk (strata) brutto 21 257,00 23 975,00 15 660,00 9 640,00 5 032,00
Zysk (strata) netto 17 163,00 19 401,00 12 668,00 7 770,00 2 050,00
Aktywa razem 741 654,00 813 797,00 577 248,00 465 424,00 289 514,00
Kapitał własny 73 206,00 84 055,00 87 081,00 88 562,00 84 736,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 384,44 8 384,44 8 384,44 8 384,44 8 384,44
Wartość księgowa na jedną akcję 8,73 10,03 10,39 10,56 10,11
Zysk (strata) na jedną akcję 2,05 2,31 1,51 0,93 0,25
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
16.07.2013 2014 Trigon 72 900 16 900 -
16.07.2013 2013 Trigon 60 200 14 200 -
16.07.2013 2015 84 100 19 200 -
19.10.2011 2011 Trigon 44 700 9 500 -
19.10.2011 2012 Trigon 55 900 11 900 -