STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MWT (MWTRADE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 4 775,00 4 678,00 1 809,00 1 809,00 1 575,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 949,00 969,00 -1 308,00 -236,00 -452,00
Zysk (strata) brutto 953,00 968,00 -1 255,00 -139,00 -335,00
Zysk (strata) netto 800,00 796,00 -3 696,00 33,00 -353,00
Aktywa razem 268 481,00 252 089,00 166 515,00 138 868,00 134 702,00
Kapitał własny 85 536,00 86 332,00 82 636,00 82 669,00 82 315,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 384,44 8 384,44 8 384,44 8 384,44 8 384,44
Wartość księgowa na jedną akcję 10,20 10,30 9,86 9,86 9,82
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 0,10 -0,44 0,00 -0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 76 987,00 58 369,00 40 865,00 27 611,00 13 071,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 985,00 15 663,00 9 640,00 4 951,00 374,00
Zysk (strata) brutto 23 975,00 15 660,00 9 640,00 5 032,00 527,00
Zysk (strata) netto 19 401,00 12 668,00 7 770,00 2 050,00 -2 067,00
Aktywa razem 813 797,00 577 248,00 465 424,00 289 514,00 138 868,00
Kapitał własny 84 055,00 87 081,00 88 562,00 84 736,00 82 669,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 384,44 8 384,44 8 384,44 8 384,44 8 384,44
Wartość księgowa na jedną akcję 10,03 10,39 10,56 10,11 9,86
Zysk (strata) na jedną akcję 2,31 1,51 0,93 0,25 -0,25
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
16.07.2013 2014 Trigon 72 900 16 900 -
16.07.2013 2013 Trigon 60 200 14 200 -
16.07.2013 2015 84 100 19 200 -
19.10.2011 2011 Trigon 44 700 9 500 -
19.10.2011 2012 Trigon 55 900 11 900 -