STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MOJ


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 13 437,00 12 248,00 11 863,00 11 736,00 9 525,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 145,00 1 932,00 1 174,00 908,00 3 864,00
Zysk (strata) brutto 1 126,00 2 055,00 933,00 318,00 3 677,00
Zysk (strata) netto 876,00 1 555,00 565,00 166,00 3 008,00
Aktywa razem 66 522,00 68 059,00 67 069,00 68 520,00 70 492,00
Kapitał własny 39 573,00 41 128,00 41 693,00 41 860,00 44 867,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 827,11 9 827,11 9 827,11 9 827,11 9 827,11
Wartość księgowa na jedną akcję 4,03 4,19 4,24 4,26 4,57
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,16 0,06 0,02 0,31
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 61 693,00 39 874,00 44 871,00 47 227,00 49 284,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 641,00 1 625,00 1 160,00 2 756,00 5 159,00
Zysk (strata) brutto 326,00 623,00 513,00 1 811,00 4 432,00
Zysk (strata) netto 203,00 113,00 367,00 1 352,00 3 162,00
Aktywa razem 64 855,00 62 404,00 60 905,00 64 664,00 68 520,00
Kapitał własny 36 865,00 36 979,00 37 346,00 38 697,00 41 860,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 827,11 9 827,11 9 827,11 9 827,11 9 827,11
Wartość księgowa na jedną akcję 3,75 3,76 3,80 3,94 4,26
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,01 0,04 0,14 0,32