STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MOJ


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 10 699,00 11 022,00 12 331,00 13 437,00 12 248,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 375,00 71,00 1 250,00 1 145,00 1 932,00
Zysk (strata) brutto 518,00 -66,00 641,00 1 126,00 2 055,00
Zysk (strata) netto 520,00 -24,00 325,00 876,00 1 555,00
Aktywa razem 66 817,00 66 339,00 64 664,00 66 522,00 68 059,00
Kapitał własny 38 397,00 38 372,00 38 697,00 39 573,00 41 128,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 827,11 9 827,11 9 827,11 9 827,11 9 827,11
Wartość księgowa na jedną akcję 3,91 3,91 3,94 4,03 4,19
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 -0,00 0,03 0,09 0,16
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 63 104,00 61 693,00 39 874,00 44 871,00 47 227,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 630,00 1 641,00 1 625,00 1 160,00 2 756,00
Zysk (strata) brutto 947,00 326,00 623,00 513,00 1 811,00
Zysk (strata) netto 692,00 203,00 113,00 367,00 1 352,00
Aktywa razem 64 915,00 64 855,00 62 404,00 60 905,00 64 664,00
Kapitał własny 36 662,00 36 865,00 36 979,00 37 346,00 38 697,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 827,11 9 827,11 9 827,11 9 827,11 9 827,11
Wartość księgowa na jedną akcję 3,73 3,75 3,76 3,80 3,94
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,02 0,01 0,04 0,14