STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MOJ


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 13 175,00 10 699,00 11 022,00 12 331,00 13 437,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 060,00 375,00 71,00 1 250,00 1 145,00
Zysk (strata) brutto 718,00 518,00 -66,00 641,00 1 126,00
Zysk (strata) netto 531,00 520,00 -24,00 325,00 876,00
Aktywa razem 66 416,00 66 817,00 66 339,00 64 664,00 66 522,00
Kapitał własny 37 877,00 38 397,00 38 372,00 38 697,00 39 573,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 827,11 9 827,11 9 827,11 9 827,11 9 827,11
Wartość księgowa na jedną akcję 3,85 3,91 3,91 3,94 4,03
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,05 -0,00 0,03 0,09
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 63 104,00 61 693,00 39 874,00 44 871,00 47 227,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 630,00 1 641,00 1 625,00 1 160,00 2 756,00
Zysk (strata) brutto 947,00 326,00 623,00 513,00 1 811,00
Zysk (strata) netto 692,00 203,00 113,00 367,00 1 352,00
Aktywa razem 64 915,00 64 855,00 62 404,00 60 905,00 64 664,00
Kapitał własny 36 662,00 36 865,00 36 979,00 37 346,00 38 697,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 827,11 9 827,11 9 827,11 9 827,11 9 827,11
Wartość księgowa na jedną akcję 3,73 3,75 3,76 3,80 3,94
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,02 0,01 0,04 0,14