STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

QNT (QUANTUM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 350,00 301,00 317,00 314,00 339,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 66,00 65,00 83,00 -1,00 140,00
Zysk (strata) brutto 80,00 1 271,00 881,00 2,00 153,00
Zysk (strata) netto 62,00 1 271,00 834,00 -16,00 155,00
Aktywa razem 12 362,00 10 901,00 11 454,00 11 559,00 11 526,00
Kapitał własny 9 244,00 10 522,00 11 358,00 11 342,00 10 403,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 314,87 1 314,87 1 314,87 1 314,87 1 314,87
Wartość księgowa na jedną akcję 7,03 8,00 8,64 8,63 7,91
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,97 0,63 -0,01 0,12
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 762,00 8 340,00 7 761,00 6 697,00 9 342,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 617,00 849,00 652,00 776,00 677,00
Zysk (strata) brutto 527,00 665,00 678,00 763,00 634,00
Zysk (strata) netto 363,00 533,00 520,00 576,00 502,00
Aktywa razem 19 582,00 17 575,00 17 464,00 17 832,00 19 745,00
Kapitał własny 10 498,00 12 465,00 12 611,00 13 193,00 10 881,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 314,87 1 314,87 1 314,87 1 314,87 1 314,87
Wartość księgowa na jedną akcję 7,98 9,48 9,59 10,03 8,28
Zysk (strata) na jedną akcję 0,28 0,41 0,40 0,44 0,38
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 11 499,00 814,00 1 157,00 1 088,00 1 254,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -330,00 -328,00 150,00 -30,00 215,00
Zysk (strata) brutto -1 426,00 -359,00 2 146,00 3 256,00 2 247,00
Zysk (strata) netto -1 405,00 -336,00 2 167,00 2 931,00 2 180,00
Aktywa razem 11 231,00 10 342,00 12 557,00 12 301,00 11 454,00
Kapitał własny 10 421,00 10 085,00 12 252,00 12 087,00 11 358,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 480,76 1 480,76 1 480,76 1 314,87 1 314,87
Wartość księgowa na jedną akcję 7,04 6,81 8,27 9,19 8,64
Zysk (strata) na jedną akcję -0,95 -0,23 1,46 2,23 1,66
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 25 478,00 24 614,00 25 857,00 30 169,00 29 503,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 830,00 2 251,00 1 899,00 1 249,00 2 545,00
Zysk (strata) brutto 635,00 1 733,00 2 162,00 2 868,00 2 176,00
Zysk (strata) netto 483,00 1 463,00 1 702,00 2 008,00 1 642,00
Aktywa razem 16 065,00 16 294,00 16 616,00 19 755,00 17 464,00
Kapitał własny 12 161,00 12 672,00 12 928,00 14 160,00 12 611,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 480,76 1 480,76 1 480,76 1 314,87 1 314,87
Wartość księgowa na jedną akcję 8,21 8,56 8,73 10,77 9,59
Zysk (strata) na jedną akcję 0,33 0,99 1,15 1,53 1,25