STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

QNT (QUANTUM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 314,00 339,00 522,00 609,00 350,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1,00 140,00 28,00 98,00 -8,00
Zysk (strata) brutto 2,00 153,00 1 697,00 953,00 42,00
Zysk (strata) netto -16,00 155,00 1 673,00 966,00 36,00
Aktywa razem 11 559,00 11 526,00 12 334,00 12 474,00 12 185,00
Kapitał własny 11 071,00 10 403,00 12 076,00 11 693,00 11 729,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 314,87 1 314,87 1 314,87 1 314,87 1 314,87
Wartość księgowa na jedną akcję 8,42 7,91 9,18 8,89 8,92
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,12 1,27 0,74 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 6 697,00 9 342,00 8 565,00 8 545,00 8 935,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 776,00 677,00 797,00 728,00 614,00
Zysk (strata) brutto 763,00 634,00 965,00 647,00 501,00
Zysk (strata) netto 576,00 502,00 643,00 1 017,00 407,00
Aktywa razem 17 832,00 19 745,00 18 635,00 18 705,00 18 416,00
Kapitał własny 12 922,00 10 881,00 13 162,00 12 831,00 13 376,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 314,87 1 314,87 1 314,87 1 314,87 1 314,87
Wartość księgowa na jedną akcję 9,83 8,28 10,01 9,76 10,17
Zysk (strata) na jedną akcję 0,44 0,38 0,49 0,77 0,31
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 814,00 1 157,00 1 088,00 1 254,00 1 784,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -328,00 150,00 -30,00 215,00 265,00
Zysk (strata) brutto -359,00 2 146,00 3 256,00 2 247,00 2 805,00
Zysk (strata) netto -336,00 2 167,00 2 931,00 2 180,00 2 778,00
Aktywa razem 10 342,00 12 557,00 12 301,00 11 454,00 12 474,00
Kapitał własny 10 085,00 12 252,00 12 087,00 11 087,00 11 693,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 480,76 1 480,76 1 314,87 1 314,87 1 314,87
Wartość księgowa na jedną akcję 6,81 8,27 9,19 8,43 8,89
Zysk (strata) na jedną akcję -0,23 1,46 2,23 1,66 2,11
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 24 614,00 25 857,00 30 169,00 29 503,00 33 149,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 251,00 1 899,00 1 249,00 2 545,00 2 978,00
Zysk (strata) brutto 1 733,00 2 162,00 2 868,00 2 176,00 3 009,00
Zysk (strata) netto 1 463,00 1 702,00 2 008,00 1 642,00 2 738,00
Aktywa razem 16 294,00 16 616,00 19 755,00 17 473,00 18 705,00
Kapitał własny 12 672,00 12 928,00 14 160,00 12 340,00 12 831,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 480,76 1 480,76 1 314,87 1 314,87 1 314,87
Wartość księgowa na jedną akcję 8,56 8,73 10,77 9,39 9,76
Zysk (strata) na jedną akcję 0,99 1,15 1,53 1,25 2,08