STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

QNT (QUANTUM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 286,00 350,00 301,00 317,00 314,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1,00 66,00 65,00 83,00 -1,00
Zysk (strata) brutto 15,00 80,00 1 271,00 881,00 2,00
Zysk (strata) netto 13,00 62,00 1 271,00 834,00 -16,00
Aktywa razem 12 474,00 12 362,00 10 901,00 11 454,00 11 559,00
Kapitał własny 12 100,00 9 244,00 10 522,00 11 358,00 11 342,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 314,87 1 314,87 1 314,87 1 314,87 1 314,87
Wartość księgowa na jedną akcję 9,20 7,03 8,00 8,64 8,63
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,05 0,97 0,63 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 640,00 6 762,00 8 340,00 7 761,00 6 697,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 427,00 617,00 849,00 652,00 776,00
Zysk (strata) brutto 305,00 527,00 665,00 678,00 763,00
Zysk (strata) netto 226,00 363,00 533,00 520,00 576,00
Aktywa razem 17 576,00 19 582,00 17 575,00 17 464,00 17 832,00
Kapitał własny 14 491,00 10 498,00 12 465,00 12 611,00 13 193,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 314,87 1 314,87 1 314,87 1 314,87 1 314,87
Wartość księgowa na jedną akcję 11,02 7,98 9,48 9,59 10,03
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 0,28 0,41 0,40 0,44
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 11 499,00 814,00 1 157,00 1 088,00 1 254,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -330,00 -328,00 150,00 -30,00 215,00
Zysk (strata) brutto -1 426,00 -359,00 2 146,00 3 256,00 2 247,00
Zysk (strata) netto -1 405,00 -336,00 2 167,00 2 931,00 2 180,00
Aktywa razem 11 231,00 10 342,00 12 557,00 12 301,00 11 454,00
Kapitał własny 10 421,00 10 085,00 12 252,00 12 087,00 11 358,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 480,76 1 480,76 1 480,76 1 314,87 1 314,87
Wartość księgowa na jedną akcję 7,04 6,81 8,27 9,19 8,64
Zysk (strata) na jedną akcję -0,95 -0,23 1,46 2,23 1,66
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 25 478,00 24 614,00 25 857,00 30 169,00 29 503,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 830,00 2 251,00 1 899,00 1 249,00 2 545,00
Zysk (strata) brutto 635,00 1 733,00 2 162,00 2 868,00 2 176,00
Zysk (strata) netto 483,00 1 463,00 1 702,00 2 008,00 1 642,00
Aktywa razem 16 065,00 16 294,00 16 616,00 19 755,00 17 464,00
Kapitał własny 12 161,00 12 672,00 12 928,00 14 160,00 12 611,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 480,76 1 480,76 1 480,76 1 314,87 1 314,87
Wartość księgowa na jedną akcję 8,21 8,56 8,73 10,77 9,59
Zysk (strata) na jedną akcję 0,33 0,99 1,15 1,53 1,25