STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IPX (IMPEXMET)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 314 483,00 312 028,00 294 232,00 313 657,00 302 716,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 51 252,00 38 785,00 21 129,00 20 697,00 93 603,00
Zysk (strata) brutto 54 541,00 52 919,00 36 931,00 21 136,00 94 449,00
Zysk (strata) netto 48 697,00 43 064,00 30 303,00 16 253,00 86 852,00
Aktywa razem 1 643 556,00 1 719 495,00 1 674 718,00 1 752 532,00 1 818 003,00
Kapitał własny 1 181 575,00 1 216 597,00 1 243 036,00 1 248 162,00 1 138 749,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,22 6,40 6,54 6,57 5,99
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 0,23 0,16 0,09 0,46
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 855 982,00 830 101,00 733 089,00 836 170,00 1 061 225,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 62 215,00 58 502,00 23 957,00 51 991,00 78 530,00
Zysk (strata) brutto 68 882,00 77 768,00 35 944,00 50 345,00 74 579,00
Zysk (strata) netto 54 268,00 58 518,00 16 795,00 34 371,00 52 585,00
Aktywa razem 2 887 108,00 2 958 578,00 2 897 859,00 3 774 568,00 3 719 589,00
Kapitał własny 1 543 145,00 1 598 262,00 1 600 102,00 1 624 519,00 1 478 428,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,12 8,41 8,42 8,55 7,78
Zysk (strata) na jedną akcję 0,29 0,31 0,09 0,18 0,28
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 887 125,00 1 053 576,00 1 004 907,00 1 140 435,00 1 230 611,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 82 716,00 58 752,00 112 057,00 107 507,00 142 461,00
Zysk (strata) brutto 60 433,00 51 827,00 109 797,00 84 906,00 168 327,00
Zysk (strata) netto 59 224,00 47 645,00 95 191,00 73 884,00 141 608,00
Aktywa razem 1 369 343,00 1 358 633,00 1 582 905,00 1 588 211,00 1 674 718,00
Kapitał własny 915 513,00 935 484,00 1 063 089,00 1 152 368,00 1 243 036,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 190 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,58 4,68 5,32 5,76 6,54
Zysk (strata) na jedną akcję 0,30 0,24 0,48 0,37 0,75
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 819 488,00 3 154 060,00 2 893 218,00 3 353 387,00 3 299 679,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 129 125,00 171 561,00 185 571,00 135 669,00 194 576,00
Zysk (strata) brutto 119 563,00 156 586,00 164 826,00 86 451,00 229 760,00
Zysk (strata) netto 111 852,00 140 735,00 132 282,00 76 949,00 166 150,00
Aktywa razem 1 999 102,00 2 272 681,00 2 657 551,00 2 802 770,00 2 897 859,00
Kapitał własny 1 075 258,00 1 185 635,00 1 408 463,00 1 494 274,00 1 600 102,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 190 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,38 5,93 7,04 7,47 8,42
Zysk (strata) na jedną akcję 0,56 0,70 0,66 0,39 0,87
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
28.05.2014 2016 Noble Securities 2 646 000 71 000 -
28.05.2014 2015 Noble Securities 2 615 000 66 000 -
28.05.2014 2014 Noble Securities 2 587 000 60 000 -
26.08.2013 2014 Noble Securities 2 675 000 73 000 -
26.08.2013 2013 Noble Securities 2 617 000 53 000 -
26.08.2013 2015 Noble Securities 2 729 000 76 000 -
25.06.2013 2014 Noble Securities 2 639 000 60 000 -
25.06.2013 2015 Noble Securities 2 639 000 60 000 -
25.06.2013 2013 Noble Securities 2 581 000 39 000 -
14.09.2011 2011 Noble Securities 2 709 000 100 400 -