STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IAG (IALBGR)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 276,00 668,00 513,00 383,00 342,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 96,00 -308,00 -149,00 -140,00 26,00
Zysk (strata) brutto 6 959,00 -3 695,00 -148,00 -7 004,00 26,00
Zysk (strata) netto 6 959,00 -3 695,00 -148,00 -7 004,00 26,00
Aktywa razem 1 248,00 833,00 777,00 653,00 712,00
Kapitał własny -266 517,00 -270 211,00 -270 360,00 -270 501,00 -270 475,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 635,28 11 635,28 11 635,28 11 635,28 11 635,28
Wartość księgowa na jedną akcję -22,91 -23,22 -23,24 -23,25 -23,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,60 -0,32 -0,01 -0,60 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 276,00 669,00 553,00 443,00 402,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 96,00 -804,00 -110,00 -82,00 82,00
Zysk (strata) brutto -251 270,00 -5 056,00 -110,00 -8 155,00 85,00
Zysk (strata) netto -251 270,00 -1 432,00 -109,00 -8 156,00 85,00
Aktywa razem 2 905,00 1 169,00 4 314,00 1 142,00 1 300,00
Kapitał własny -268 683,00 -270 115,00 -270 223,00 -271 516,00 -271 431,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 635,28 11 635,28 11 635,28 11 635,28 11 635,28
Wartość księgowa na jedną akcję -23,09 -23,22 -23,22 -23,34 -23,33
Zysk (strata) na jedną akcję -21,60 -0,12 -0,01 -0,70 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 21 724,00 11 614,00 2 182,00 0,00 1 840,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -309,00 -3 740,00 6 267,00 -926,00 -501,00
Zysk (strata) brutto -26 148,00 -18 579,00 -47 994,00 -25 585,00 -3 888,00
Zysk (strata) netto -27 167,00 -18 780,00 -47 994,00 -25 585,00 -3 888,00
Aktywa razem 295 777,00 308 666,00 1 447,00 1 030,00 653,00
Kapitał własny 122 629,00 191 494,00 -247 891,00 -273 476,00 -270 501,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 662,68 11 662,68 11 635,28 11 635,28 11 635,28
Wartość księgowa na jedną akcję 10,52 16,42 -21,31 -23,50 -23,25
Zysk (strata) na jedną akcję -2,33 -1,61 -4,13 -2,20 -0,33
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 32 179,00 13 129,00 10 309,00 10 850,00 1 941,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 434,00 -15 643,00 161,00 14 861,00 -902,00
Zysk (strata) brutto -7 144,00 -22 784,00 -97 164,00 215 253,00 -264 591,00
Zysk (strata) netto 54 382,00 -28 130,00 -115 210,00 212 209,00 -260 967,00
Aktywa razem 164 468,00 80 657,00 10 620,00 12 527,00 1 142,00
Kapitał własny 99 292,00 30 763,00 -229 622,00 -17 412,00 -271 516,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 662,68 11 662,68 11 635,28 11 635,28 11 635,28
Wartość księgowa na jedną akcję 8,51 2,64 -19,74 -1,50 -23,34
Zysk (strata) na jedną akcję 4,66 -2,41 -9,90 18,24 -22,43