STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IAG (IALBGR)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 90,00 -764,00 -85,00 -105,00 28,00
Zysk (strata) brutto 5 250,00 -762,00 -15 197,00 -106,00 -9 520,00
Zysk (strata) netto 5 250,00 -762,00 -15 197,00 -106,00 -9 520,00
Aktywa razem 1 447,00 948,00 986,00 948,00 1 030,00
Kapitał własny -247 891,00 -248 652,00 -263 850,00 -263 956,00 -273 476,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 635,28 11 635,28 11 635,28 11 635,28 11 635,28
Wartość księgowa na jedną akcję -21,31 -21,37 -22,68 -22,69 -23,50
Zysk (strata) na jedną akcję 0,45 -0,07 -1,31 -0,01 -0,82
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 2 930,00 2 894,00 2 392,00 2 645,00 2 919,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -425,00 -517,00 17 635,00 -538,00 -1 719,00
Zysk (strata) brutto -231 165,00 -526,00 217 787,00 -71,00 -1 937,00
Zysk (strata) netto -231 278,00 -533,00 217 794,00 -92,00 -4 960,00
Aktywa razem 10 620,00 11 079,00 13 173,00 12 928,00 12 527,00
Kapitał własny -229 622,00 -230 155,00 -12 362,00 -12 453,00 -17 412,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 635,28 11 635,28 11 635,28 11 635,28 11 635,28
Wartość księgowa na jedną akcję -19,74 -19,78 -1,06 -1,07 -1,50
Zysk (strata) na jedną akcję -19,88 -0,05 18,72 -0,01 -0,43
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 14 518,00 21 724,00 11 614,00 2 182,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 057,00 -309,00 -3 740,00 6 267,00 -926,00
Zysk (strata) brutto -38 904,00 -26 148,00 -18 579,00 -47 994,00 -25 585,00
Zysk (strata) netto -39 140,00 -27 167,00 -18 780,00 -47 994,00 -25 585,00
Aktywa razem 85 472,00 295 777,00 308 666,00 1 447,00 1 030,00
Kapitał własny 34 193,00 122 629,00 191 494,00 -247 891,00 -273 476,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 308,32 11 662,68 11 662,68 11 635,28 11 635,28
Wartość księgowa na jedną akcję 3,02 10,52 16,42 -21,31 -23,50
Zysk (strata) na jedną akcję -3,46 -2,33 -1,61 -4,13 -2,20
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 131 084,00 32 179,00 13 129,00 10 309,00 10 850,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 941,00 -2 434,00 -15 643,00 161,00 14 861,00
Zysk (strata) brutto 18 001,00 -7 144,00 -22 784,00 -97 164,00 215 253,00
Zysk (strata) netto 25 079,00 54 382,00 -28 130,00 -115 210,00 212 209,00
Aktywa razem 150 213,00 164 468,00 80 657,00 10 620,00 12 527,00
Kapitał własny 73 078,00 99 292,00 30 763,00 -229 622,00 -17 412,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 308,32 11 662,68 11 662,68 11 635,28 11 635,28
Wartość księgowa na jedną akcję 6,46 8,51 2,64 -19,74 -1,50
Zysk (strata) na jedną akcję 2,22 4,66 -2,41 -9,90 18,24