STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KST (KONSSTALI)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 481 504,00 430 173,00 423 707,00 422 451,00 446 443,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 981,00 19 035,00 2 647,00 4 148,00 4 848,00
Zysk (strata) brutto 14 000,00 18 001,00 1 804,00 3 202,00 2 356,00
Zysk (strata) netto 11 226,00 14 135,00 1 447,00 2 549,00 1 854,00
Aktywa razem 828 465,00 797 970,00 813 374,00 805 904,00 796 450,00
Kapitał własny 379 460,00 374 183,00 367 348,00 371 417,00 373 271,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 897,42 5 897,42 5 897,42 5 897,42 5 897,42
Wartość księgowa na jedną akcję 64,34 63,45 62,29 62,98 63,29
Zysk (strata) na jedną akcję 1,90 2,40 0,25 0,43 0,31
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 485 015,00 432 465,00 425 702,00 425 345,00 450 096,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 196,00 18 958,00 2 207,00 4 235,00 5 039,00
Zysk (strata) brutto 14 419,00 18 115,00 1 380,00 3 174,00 2 572,00
Zysk (strata) netto 11 611,00 14 253,00 1 119,00 2 504,00 2 035,00
Aktywa razem 832 341,00 801 969,00 818 105,00 810 778,00 801 258,00
Kapitał własny 378 146,00 372 643,00 365 480,00 369 504,00 371 539,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 897,42 5 897,42 5 897,42 5 897,42 5 897,42
Wartość księgowa na jedną akcję 64,12 63,19 61,97 62,66 63,00
Zysk (strata) na jedną akcję 1,97 2,42 0,19 0,43 0,35
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 087 152,00 1 134 112,00 1 213 721,00 1 522 565,00 1 818 319,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 229,00 26 480,00 55 401,00 56 666,00 57 896,00
Zysk (strata) brutto 26 217,00 23 972,00 53 891,00 52 977,00 53 085,00
Zysk (strata) netto 21 263,00 19 363,00 43 513,00 42 404,00 42 327,00
Aktywa razem 576 849,00 556 758,00 655 214,00 764 631,00 797 970,00
Kapitał własny 301 747,00 315 805,00 351 067,00 362 259,00 374 183,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 897,42 5 897,42 5 897,42 5 897,42 5 897,42
Wartość księgowa na jedną akcję 51,17 53,55 59,53 61,43 63,45
Zysk (strata) na jedną akcję 3,61 3,28 7,38 7,19 7,18
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 095 676,00 1 142 899,00 1 220 299,00 1 531 665,00 1 829 349,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 604,00 26 317,00 54 025,00 55 274,00 58 077,00
Zysk (strata) brutto 24 952,00 24 132,00 52 968,00 51 957,00 53 783,00
Zysk (strata) netto 20 033,00 19 487,00 42 721,00 41 554,00 43 001,00
Aktywa razem 578 241,00 558 919,00 658 034,00 767 517,00 801 969,00
Kapitał własny 301 361,00 315 583,00 350 048,00 360 390,00 372 643,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 897,42 5 897,42 5 897,42 5 897,42 5 897,42
Wartość księgowa na jedną akcję 51,10 53,51 59,36 61,11 63,19
Zysk (strata) na jedną akcję 3,40 3,30 7,24 7,05 7,29