STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KST (KONSSTALI)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 447 764,00 481 414,00 430 073,00 423 707,00 422 451,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 167,00 15 049,00 19 260,00 2 647,00 4 148,00
Zysk (strata) brutto 7 008,00 14 000,00 18 001,00 1 804,00 3 202,00
Zysk (strata) netto 5 566,00 11 226,00 14 135,00 1 447,00 2 549,00
Aktywa razem 809 892,00 828 465,00 797 970,00 813 374,00 805 904,00
Kapitał własny 368 234,00 379 460,00 374 183,00 367 348,00 371 417,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 897,42 5 897,42 5 897,42 5 897,42 5 897,42
Wartość księgowa na jedną akcję 62,44 64,34 63,45 62,29 62,98
Zysk (strata) na jedną akcję 0,94 1,90 2,40 0,25 0,43
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 450 821,00 484 925,00 432 365,00 425 702,00 425 345,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 208,00 15 264,00 19 183,00 2 207,00 4 235,00
Zysk (strata) brutto 7 145,00 14 419,00 18 115,00 1 380,00 3 174,00
Zysk (strata) netto 5 687,00 11 611,00 14 253,00 1 119,00 2 504,00
Aktywa razem 813 555,00 832 341,00 801 969,00 818 105,00 810 778,00
Kapitał własny 366 535,00 378 146,00 372 643,00 365 480,00 369 504,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 897,42 5 897,42 5 897,42 5 897,42 5 897,42
Wartość księgowa na jedną akcję 62,15 64,12 63,19 61,97 62,66
Zysk (strata) na jedną akcję 0,96 1,97 2,42 0,19 0,43
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 087 152,00 1 134 112,00 1 213 721,00 1 522 565,00 1 818 319,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 229,00 26 480,00 55 401,00 56 666,00 57 896,00
Zysk (strata) brutto 26 217,00 23 972,00 53 891,00 52 977,00 53 085,00
Zysk (strata) netto 21 263,00 19 363,00 43 513,00 42 404,00 42 327,00
Aktywa razem 576 849,00 556 758,00 655 214,00 764 631,00 797 970,00
Kapitał własny 301 747,00 315 805,00 351 067,00 362 259,00 374 183,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 897,42 5 897,42 5 897,42 5 897,42 5 897,42
Wartość księgowa na jedną akcję 51,17 53,55 59,53 61,43 63,45
Zysk (strata) na jedną akcję 3,61 3,28 7,38 7,19 7,18
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 095 676,00 1 142 899,00 1 220 299,00 1 531 665,00 1 829 349,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 604,00 26 317,00 54 025,00 55 274,00 58 077,00
Zysk (strata) brutto 24 952,00 24 132,00 52 968,00 51 957,00 53 783,00
Zysk (strata) netto 20 033,00 19 487,00 42 721,00 41 554,00 43 001,00
Aktywa razem 578 241,00 558 919,00 658 034,00 767 517,00 801 969,00
Kapitał własny 301 361,00 315 583,00 350 048,00 360 390,00 372 643,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 897,42 5 897,42 5 897,42 5 897,42 5 897,42
Wartość księgowa na jedną akcję 51,10 53,51 59,36 61,11 63,19
Zysk (strata) na jedną akcję 3,40 3,30 7,24 7,05 7,29