STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SKL (SKYLINE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 12,00 333,00 165,00 66,00 35,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -453,00 -357,00 -498,00 -526,00 -415,00
Zysk (strata) brutto -374,00 -11 111,00 -440,00 3 032,00 -361,00
Zysk (strata) netto -374,00 -11 111,00 -449,00 3 022,00 -361,00
Aktywa razem 39 774,00 33 509,00 33 859,00 36 959,00 36 298,00
Kapitał własny 37 901,00 30 549,00 30 100,00 33 122,00 32 760,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 800,00 23 321,00 23 321,00 23 321,00 23 321,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,74 1,31 1,29 1,42 1,41
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,48 -0,02 0,13 -0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 537,00 2 358,00 1 835,00 1 621,00 1 924,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -372,00 -1 759,00 -829,00 -11 327,00 -316,00
Zysk (strata) brutto -355,00 -18 504,00 -1 068,00 20 457,00 -555,00
Zysk (strata) netto -362,00 -18 278,00 -1 174,00 16 554,00 -533,00
Aktywa razem 72 594,00 63 214,00 63 481,00 89 650,00 88 179,00
Kapitał własny 45 053,00 30 533,00 29 359,00 51 074,00 50 528,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 800,00 23 321,00 23 321,00 23 321,00 23 321,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,07 1,31 1,26 2,19 2,17
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,78 -0,05 0,71 -0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 303,00 183,00 147,00 49,00 576,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 349,00 -1 448,00 -1 611,00 -1 502,00 -1 834,00
Zysk (strata) brutto -10 481,00 -1 091,00 -1 314,00 -2 154,00 -8 893,00
Zysk (strata) netto -8 605,00 -3 151,00 -1 251,00 -2 171,00 -8 912,00
Aktywa razem 32 423,00 30 368,00 28 531,00 39 642,00 36 959,00
Kapitał własny 31 729,00 28 578,00 27 417,00 38 275,00 33 122,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 21 800,00 23 321,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,17 2,86 2,74 1,76 1,42
Zysk (strata) na jedną akcję -0,86 -0,32 -0,13 -0,10 -0,38
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 5 903,00 5 742,00 5 636,00 4 739,00 7 351,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 564,00 -1 180,00 -1 280,00 13 233,00 -14 287,00
Zysk (strata) brutto -9 817,00 -918,00 -1 047,00 10 543,00 530,00
Zysk (strata) netto -7 762,00 -2 923,00 -1 079,00 7 433,00 -3 260,00
Aktywa razem 31 279,00 29 403,00 28 637,00 73 069,00 89 650,00
Kapitał własny 29 714,00 26 288,00 24 953,00 45 415,00 51 074,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 21 800,00 23 321,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,97 2,63 2,50 2,08 2,19
Zysk (strata) na jedną akcję -0,78 -0,29 -0,11 0,34 -0,14