STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SKL (SKYLINE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 333,00 165,00 66,00 35,00 43,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -357,00 -498,00 -526,00 -415,00 -311,00
Zysk (strata) brutto -11 111,00 -440,00 3 032,00 -361,00 -1 470,00
Zysk (strata) netto -11 111,00 -449,00 3 022,00 -361,00 -1 470,00
Aktywa razem 33 509,00 33 859,00 36 959,00 36 298,00 35 064,00
Kapitał własny 30 549,00 30 100,00 33 122,00 32 760,00 31 291,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 321,00 23 321,00 23 321,00 23 321,00 23 321,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,31 1,29 1,42 1,41 1,34
Zysk (strata) na jedną akcję -0,48 -0,02 0,13 -0,02 -0,06
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 358,00 1 835,00 1 621,00 1 924,00 1 305,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 759,00 -829,00 -11 327,00 -316,00 -720,00
Zysk (strata) brutto -18 504,00 -1 068,00 20 457,00 -555,00 -1 019,00
Zysk (strata) netto -18 278,00 -1 174,00 16 554,00 -533,00 -1 040,00
Aktywa razem 63 214,00 63 481,00 89 650,00 88 179,00 87 471,00
Kapitał własny 30 533,00 29 359,00 51 074,00 50 528,00 49 605,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 321,00 23 321,00 23 321,00 23 321,00 23 321,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,31 1,26 2,19 2,17 2,13
Zysk (strata) na jedną akcję -0,78 -0,05 0,71 -0,02 -0,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 303,00 183,00 147,00 49,00 576,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 349,00 -1 448,00 -1 611,00 -1 502,00 -1 834,00
Zysk (strata) brutto -10 481,00 -1 091,00 -1 314,00 -2 154,00 -8 893,00
Zysk (strata) netto -8 605,00 -3 151,00 -1 251,00 -2 171,00 -8 912,00
Aktywa razem 32 423,00 30 368,00 28 531,00 39 642,00 36 959,00
Kapitał własny 31 729,00 28 578,00 27 417,00 38 275,00 33 122,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 21 800,00 23 321,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,17 2,86 2,74 1,76 1,42
Zysk (strata) na jedną akcję -0,86 -0,32 -0,13 -0,10 -0,38
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 5 903,00 5 742,00 5 636,00 4 739,00 7 351,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 564,00 -1 180,00 -1 280,00 13 233,00 -14 287,00
Zysk (strata) brutto -9 817,00 -918,00 -1 047,00 10 543,00 530,00
Zysk (strata) netto -7 762,00 -2 923,00 -1 079,00 7 433,00 -3 260,00
Aktywa razem 31 279,00 29 403,00 28 637,00 73 069,00 89 650,00
Kapitał własny 29 714,00 26 288,00 24 953,00 45 415,00 51 074,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 21 800,00 23 321,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,97 2,63 2,50 2,08 2,19
Zysk (strata) na jedną akcję -0,78 -0,29 -0,11 0,34 -0,14