STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SKL (SKYLINE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 231,00 35,00 43,00 22,00 15,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 024,00 -415,00 -311,00 -267,00 -155,00
Zysk (strata) brutto 2 592,00 -361,00 -1 470,00 -220,00 -2 342,00
Zysk (strata) netto 2 573,00 -361,00 -1 470,00 -220,00 -2 194,00
Aktywa razem 36 959,00 36 298,00 35 064,00 35 087,00 32 891,00
Kapitał własny 33 122,00 32 760,00 31 291,00 31 071,00 28 877,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 321,00 23 321,00 23 321,00 23 321,00 23 321,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,42 1,41 1,34 1,33 1,24
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 -0,02 -0,06 -0,01 -0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 621,00 1 924,00 1 305,00 862,00 1 040,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 327,00 -316,00 -720,00 -599,00 -1 052,00
Zysk (strata) brutto 20 457,00 -555,00 -1 019,00 -870,00 -2 393,00
Zysk (strata) netto 16 554,00 -533,00 -1 040,00 -867,00 -1 380,00
Aktywa razem 89 651,00 88 179,00 87 471,00 86 709,00 84 353,00
Kapitał własny 51 074,00 50 528,00 49 605,00 48 737,00 47 357,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 321,00 23 321,00 23 321,00 23 321,00 23 321,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,19 2,17 2,13 2,09 2,03
Zysk (strata) na jedną akcję 0,71 -0,02 -0,05 -0,04 -0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 183,00 147,00 49,00 576,00 115,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 448,00 -1 611,00 -1 502,00 -1 834,00 -1 148,00
Zysk (strata) brutto -1 091,00 -1 314,00 -2 154,00 -8 893,00 -4 393,00
Zysk (strata) netto -3 151,00 -1 251,00 -2 171,00 -8 912,00 -4 245,00
Aktywa razem 30 368,00 28 531,00 39 642,00 36 959,00 32 891,00
Kapitał własny 28 578,00 27 417,00 38 275,00 33 122,00 28 877,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 000,00 10 000,00 21 800,00 23 321,00 23 321,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,86 2,74 1,76 1,42 1,24
Zysk (strata) na jedną akcję -0,32 -0,13 -0,10 -0,38 -0,18
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 5 742,00 5 636,00 4 739,00 7 351,00 5 131,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 180,00 -1 280,00 13 233,00 -14 287,00 -2 687,00
Zysk (strata) brutto -918,00 -1 047,00 10 543,00 530,00 -4 837,00
Zysk (strata) netto -2 923,00 -1 079,00 7 433,00 -3 260,00 -3 820,00
Aktywa razem 29 403,00 28 637,00 73 069,00 89 651,00 84 353,00
Kapitał własny 26 288,00 24 953,00 45 415,00 51 074,00 47 357,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 000,00 10 000,00 21 800,00 23 321,00 23 321,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,63 2,50 2,08 2,19 2,03
Zysk (strata) na jedną akcję -0,29 -0,11 0,34 -0,14 -0,16