STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ERB (ERBUD)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 447 674,00 414 420,00 325 543,00 276 058,00 284 909,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 178,00 10 798,00 3 361,00 2 404,00 1 211,00
Zysk (strata) brutto 1 614,00 18 016,00 1 607,00 1 745,00 -1 950,00
Zysk (strata) netto 902,00 16 349,00 731,00 706,00 -2 202,00
Aktywa razem 778 710,00 801 382,00 711 994,00 712 507,00 738 930,00
Kapitał własny 193 208,00 209 558,00 210 290,00 211 054,00 208 854,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 811,86 12 811,86 12 811,86 12 811,86 12 811,86
Wartość księgowa na jedną akcję 15,08 16,36 16,41 16,47 16,30
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 1,28 0,06 0,06 -0,17
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 600 967,00 597 755,00 590 322,00 524 319,00 439 746,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 601,00 19 595,00 18 520,00 14 508,00 4 578,00
Zysk (strata) brutto 3 372,00 17 638,00 16 636,00 11 240,00 1 274,00
Zysk (strata) netto 1 819,00 14 006,00 11 619,00 6 191,00 -521,00
Aktywa razem 1 088 363,00 1 193 264,00 1 143 212,00 1 173 495,00 1 210 698,00
Kapitał własny 235 282,00 248 795,00 261 754,00 266 685,00 269 633,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 811,86 12 811,86 12 811,86 12 811,86 12 811,86
Wartość księgowa na jedną akcję 18,36 19,42 20,43 20,82 21,05
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 1,09 0,91 0,48 -0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 073 555,00 1 074 944,00 1 215 475,00 1 520 592,00 1 463 696,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 858,00 27 656,00 17 297,00 -25 552,00 19 744,00
Zysk (strata) brutto 16 304,00 10 865,00 15 763,00 -16 655,00 22 984,00
Zysk (strata) netto 11 397,00 11 103,00 12 539,00 -12 255,00 18 690,00
Aktywa razem 692 938,00 701 023,00 666 057,00 775 876,00 712 507,00
Kapitał własny 234 774,00 213 866,00 228 808,00 192 306,00 211 054,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 811,86 12 811,86 12 811,86 12 811,86 12 811,86
Wartość księgowa na jedną akcję 18,33 16,69 17,86 15,01 16,47
Zysk (strata) na jedną akcję 0,89 0,87 0,98 -0,96 1,46
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 715 418,00 1 789 776,00 1 805 459,00 2 331 896,00 2 313 363,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 40 652,00 45 827,00 37 861,00 -17 278,00 58 225,00
Zysk (strata) brutto 33 913,00 43 220,00 30 392,00 -21 617,00 48 886,00
Zysk (strata) netto 27 846,00 1 791,00 22 562,00 -20 379,00 33 635,00
Aktywa razem 1 078 767,00 947 297,00 942 685,00 1 098 400,00 1 173 495,00
Kapitał własny 278 753,00 251 660,00 275 857,00 233 174,00 266 685,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 811,86 12 811,86 12 811,86 12 811,86 12 811,86
Wartość księgowa na jedną akcję 21,76 19,64 21,53 18,20 20,82
Zysk (strata) na jedną akcję 2,17 0,14 1,76 -1,59 2,63
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
26.07.2018 2018 DM BDM S.A. 1 852 100 7 100 -
26.07.2018 2019 DM BDM S.A. 1 890 600 7 700 -
06.09.2017 2018 DM BDM S.A. 1 872 200 28 100 -
06.09.2017 2017 DM BDM S.A. 1 805 700 25 100 -
06.09.2017 2019 DM BDM S.A. 1 924 400 29 000 -
01.06.2015 2017 DM BDM S.A. 1 744 800 30 700 -
01.06.2015 2016 DM BDM S.A. 1 689 200 28 400 -
01.06.2015 2015 DM BDM S.A. 1 653 000 29 600 -
08.12.2014 2016 Noble Securities 1 617 000 29 200 -
08.12.2014 2014 Noble Securities 1 570 000 21 000 -