STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KOM (KOMPUTRON)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 424 159,00 453 782,00 523 078,00 389 998,00 338 415,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11,00 4 024,00 6 712,00 4 499,00 -633,00
Zysk (strata) brutto -1 268,00 4 761,00 5 721,00 1 578,00 -1 572,00
Zysk (strata) netto -1 382,00 4 483,00 4 715,00 1 698,00 -240,00
Aktywa razem 554 808,00 552 664,00 555 613,00 547 614,00 558 236,00
Kapitał własny 175 339,00 179 071,00 183 578,00 186 434,00 186 172,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 793,97 9 793,97 9 793,97 9 793,97 9 793,97
Wartość księgowa na jedną akcję 17,90 18,28 18,74 19,04 19,01
Zysk (strata) na jedną akcję -0,14 0,46 0,48 0,17 -0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 465 228,00 503 366,00 591 554,00 437 569,00 382 211,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 115,00 6 450,00 9 657,00 -599,00 -6 509,00
Zysk (strata) brutto -350,00 4 896,00 7 849,00 -1 684,00 -7 034,00
Zysk (strata) netto -854,00 3 747,00 5 786,00 -763,00 -6 258,00
Aktywa razem 543 386,00 560 017,00 570 763,00 532 160,00 530 642,00
Kapitał własny 160 064,00 163 077,00 168 678,00 164 355,00 158 099,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 793,97 9 793,97 9 793,97 9 793,97 9 793,97
Wartość księgowa na jedną akcję 16,34 16,65 17,22 16,78 16,14
Zysk (strata) na jedną akcję -0,09 0,38 0,59 -0,08 -0,64
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 198 473,00 2 024 012,00 1 922 779,00 1 886 189,00 1 791 017,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 717,00 13 829,00 17 640,00 7 685,00 15 246,00
Zysk (strata) brutto 14 718,00 10 146,00 12 973,00 -18 959,00 10 792,00
Zysk (strata) netto 13 365,00 9 650,00 11 938,00 -19 986,00 9 514,00
Aktywa razem 544 618,00 533 837,00 587 101,00 533 535,00 547 614,00
Kapitał własny 167 480,00 172 313,00 198 011,00 177 990,00 186 434,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 572,35 9 572,35 9 572,35 9 793,97 9 793,97
Wartość księgowa na jedną akcję 17,50 18,00 20,69 18,17 19,04
Zysk (strata) na jedną akcję 1,40 1,01 1,25 -2,04 0,97
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 246 399,00 2 109 857,00 2 012 710,00 2 044 825,00 1 997 717,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 963,00 15 954,00 20 286,00 9 555,00 16 623,00
Zysk (strata) brutto 25 469,00 15 199,00 16 562,00 -35 908,00 10 711,00
Zysk (strata) netto 20 183,00 11 943,00 13 711,00 -37 608,00 7 917,00
Aktywa razem 562 796,00 551 355,00 604 451,00 537 111,00 532 160,00
Kapitał własny 163 963,00 171 118,00 200 231,00 157 501,00 164 355,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 572,35 9 572,35 9 572,35 9 793,97 9 793,97
Wartość księgowa na jedną akcję 17,13 17,88 20,92 16,08 16,78
Zysk (strata) na jedną akcję 2,11 1,25 1,43 -3,84 0,81