STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SHG (STARHEDGE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 693,00 387,00 23 586,00 4 989,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -238,00 363,00 78,00 5 474,00 302,00
Zysk (strata) brutto -293,00 307,00 34,00 19 175,00 200,00
Zysk (strata) netto -293,00 307,00 34,00 18 812,00 200,00
Aktywa razem 50 140,00 55 527,00 64 334,00 65 924,00 58 825,00
Kapitał własny 30 992,00 31 211,00 31 245,00 49 627,00 49 827,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 88 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,35 0,36 0,36 0,56 0,57
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 0,00 0,00 0,21 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 079,00 3 927,00 3 848,00 26 875,00 10 301,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -247,00 457,00 148,00 4 789,00 549,00
Zysk (strata) brutto -324,00 379,00 87,00 4 459,00 629,00
Zysk (strata) netto -337,00 354,00 87,00 4 153,00 418,00
Aktywa razem 60 023,00 65 601,00 74 648,00 61 463,00 63 529,00
Kapitał własny 30 406,00 30 672,00 30 760,00 34 913,00 35 315,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 88 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,35 0,35 0,35 0,40 0,40
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 0,00 0,00 0,05 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 23,00 178,00 10,00 825,00 24 665,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 409,00 -813,00 -250,00 63,00 5 246,00
Zysk (strata) brutto -70 956,00 -2 560,00 267,00 712,00 18 793,00
Zysk (strata) netto -68 319,00 -2 558,00 260,00 1 075,00 18 430,00
Aktywa razem 9 018,00 11 944,00 30 286,00 48 432,00 65 924,00
Kapitał własny 8 789,00 9 951,00 21 090,00 31 285,00 49 627,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 524,42 42 068,42 7 011,40 88 000,00 88 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,26 0,24 3,01 0,36 0,56
Zysk (strata) na jedną akcję -2,04 -0,06 0,04 0,01 0,21
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 10,00 4 390,00 37 729,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - -250,00 -508,00 5 146,00
Zysk (strata) brutto - - 267,00 110,00 4 601,00
Zysk (strata) netto - - 260,00 534,00 4 258,00
Aktywa razem - - 30 286,00 57 853,00 61 463,00
Kapitał własny - - 21 090,00 30 744,00 34 913,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 7 011,40 88 000,00 88 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - 3,01 0,35 0,40
Zysk (strata) na jedną akcję - - 0,04 0,01 0,05