STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SHG (STARHEDGE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 693,00 387,00 23 586,00 4 989,00 3 901,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 363,00 78,00 5 474,00 302,00 222,00
Zysk (strata) brutto 307,00 34,00 19 175,00 200,00 -28,00
Zysk (strata) netto 307,00 34,00 18 812,00 200,00 -28,00
Aktywa razem 55 527,00 64 334,00 65 924,00 58 825,00 59 083,00
Kapitał własny 31 211,00 31 245,00 49 627,00 49 827,00 49 799,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 88 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,36 0,36 0,56 0,57 0,57
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 927,00 3 848,00 26 875,00 10 301,00 9 765,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 457,00 148,00 4 789,00 549,00 823,00
Zysk (strata) brutto 379,00 87,00 4 459,00 629,00 489,00
Zysk (strata) netto 354,00 87,00 4 153,00 418,00 234,00
Aktywa razem 65 601,00 74 648,00 61 463,00 63 529,00 65 215,00
Kapitał własny 30 672,00 30 760,00 34 913,00 35 315,00 35 592,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 88 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,35 0,35 0,40 0,40 0,40
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,05 0,01 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 23,00 178,00 10,00 825,00 24 665,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 409,00 -813,00 -250,00 63,00 5 246,00
Zysk (strata) brutto -70 956,00 -2 560,00 267,00 712,00 18 793,00
Zysk (strata) netto -68 319,00 -2 558,00 260,00 1 075,00 18 430,00
Aktywa razem 9 018,00 11 944,00 30 286,00 48 432,00 65 924,00
Kapitał własny 8 789,00 9 951,00 21 090,00 31 285,00 49 627,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 524,42 42 068,42 7 011,40 88 000,00 88 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,26 0,24 3,01 0,36 0,56
Zysk (strata) na jedną akcję -2,04 -0,06 0,04 0,01 0,21
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 10,00 4 390,00 37 729,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - -250,00 -508,00 5 146,00
Zysk (strata) brutto - - 267,00 110,00 4 601,00
Zysk (strata) netto - - 260,00 534,00 4 258,00
Aktywa razem - - 30 286,00 57 853,00 61 463,00
Kapitał własny - - 21 090,00 30 744,00 34 913,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 7 011,40 88 000,00 88 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - 3,01 0,35 0,40
Zysk (strata) na jedną akcję - - 0,04 0,01 0,05