STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SHG (STARHEDGE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 23 586,00 4 989,00 3 901,00 2 279,00 4 465,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 044,00 302,00 222,00 528,00 1 675,00
Zysk (strata) brutto 18 745,00 200,00 -28,00 474,00 14 356,00
Zysk (strata) netto 18 382,00 200,00 -28,00 474,00 14 356,00
Aktywa razem 65 924,00 58 825,00 59 083,00 58 839,00 73 926,00
Kapitał własny 49 627,00 49 827,00 49 799,00 50 273,00 64 629,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 88 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,56 0,57 0,57 0,57 0,73
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 0,00 0,00 0,01 0,16
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 26 875,00 10 301,00 9 765,00 10 845,00 13 863,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 789,00 549,00 823,00 1 798,00 2 848,00
Zysk (strata) brutto 4 459,00 629,00 489,00 1 515,00 2 026,00
Zysk (strata) netto 4 153,00 418,00 234,00 1 026,00 1 463,00
Aktywa razem 61 463,00 63 529,00 65 215,00 68 940,00 72 261,00
Kapitał własny 34 913,00 35 315,00 35 592,00 36 618,00 38 180,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 88 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,40 0,40 0,40 0,42 0,43
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,01 0,00 0,01 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 178,00 10,00 825,00 24 665,00 15 633,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -813,00 -250,00 63,00 5 246,00 2 726,00
Zysk (strata) brutto -2 560,00 267,00 712,00 18 793,00 15 003,00
Zysk (strata) netto -2 558,00 260,00 1 075,00 18 430,00 15 003,00
Aktywa razem 11 944,00 30 286,00 48 432,00 65 924,00 73 926,00
Kapitał własny 9 951,00 21 090,00 31 285,00 49 627,00 64 629,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 42 068,42 7 011,40 88 000,00 88 000,00 88 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,24 3,01 0,36 0,56 0,73
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 0,04 0,01 0,21 0,17
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - 10,00 4 390,00 37 729,00 44 774,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - -250,00 -508,00 5 146,00 6 018,00
Zysk (strata) brutto - 267,00 110,00 4 601,00 4 659,00
Zysk (strata) netto - 260,00 534,00 4 258,00 3 141,00
Aktywa razem - 30 286,00 57 853,00 61 463,00 72 261,00
Kapitał własny - 21 090,00 30 744,00 34 913,00 38 180,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 7 011,40 88 000,00 88 000,00 88 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 3,01 0,35 0,40 0,43
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,04 0,01 0,05 0,04