STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IND (INDYKPOL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 195 425,00 244 200,00 212 186,00 234 139,00 247 266,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 901,00 -1 616,00 -4 283,00 -819,00 10 566,00
Zysk (strata) brutto -5 095,00 -1 729,00 -4 276,00 -1 057,00 10 337,00
Zysk (strata) netto -4 424,00 6 248,00 -3 058,00 -2 458,00 8 232,00
Aktywa razem 399 257,00 376 087,00 400 787,00 410 246,00 433 308,00
Kapitał własny 258 306,00 246 801,00 243 499,00 241 908,00 248 170,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 124,50 3 124,50 3 124,50 3 124,50 3 124,50
Wartość księgowa na jedną akcję 82,67 78,99 77,93 77,42 79,43
Zysk (strata) na jedną akcję -1,42 2,00 -0,98 -0,79 2,64
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 211 566,00 241 951,00 230 540,00 251 292,00 264 127,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 101,00 5 710,00 3 116,00 7 475,00 18 695,00
Zysk (strata) brutto 983,00 5 926,00 3 006,00 7 025,00 18 299,00
Zysk (strata) netto 806,00 12 319,00 3 119,00 4 115,00 14 946,00
Aktywa razem 429 498,00 436 767,00 462 714,00 477 973,00 490 196,00
Kapitał własny 299 081,00 311 761,00 314 636,00 319 618,00 332 592,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 124,50 3 124,50 3 124,50 3 124,50 3 124,50
Wartość księgowa na jedną akcję 95,72 99,78 100,70 102,29 106,45
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 3,94 1,00 1,32 4,78
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 150 029,00 1 256 186,00 1 336 922,00 806 084,00 850 394,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 161,00 24 054,00 1 483,00 -9 892,00 85 432,00
Zysk (strata) brutto 19 413,00 22 345,00 -1 503,00 4 294,00 84 875,00
Zysk (strata) netto 13 053,00 17 249,00 -931,00 8 104,00 74 542,00
Aktywa razem 414 073,00 450 245,00 528 119,00 560 325,00 376 087,00
Kapitał własny 163 392,00 177 729,00 174 487,00 187 052,00 246 801,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 124,50 3 124,50 3 124,50 3 124,50 3 124,50
Wartość księgowa na jedną akcję 52,29 56,88 55,85 59,87 78,99
Zysk (strata) na jedną akcję 4,18 5,52 -0,30 2,59 23,86
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 121 542,00 1 221 272,00 1 327 039,00 870 531,00 891 481,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 728,00 34 743,00 15 916,00 11 111,00 109 375,00
Zysk (strata) brutto 25 151,00 30 106,00 10 207,00 6 282,00 109 303,00
Zysk (strata) netto 19 109,00 24 528,00 9 546,00 7 568,00 94 904,00
Aktywa razem 441 993,00 485 892,00 552 018,00 583 418,00 436 767,00
Kapitał własny 180 241,00 201 889,00 208 826,00 219 051,00 311 761,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 124,50 3 124,50 3 124,50 3 124,50 3 124,50
Wartość księgowa na jedną akcję 57,69 64,62 66,84 70,11 99,78
Zysk (strata) na jedną akcję 6,12 7,85 3,06 2,42 30,37
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.07.2009 2010 DM BDM S.A. 804 900 21 900 -
20.07.2009 2009 DM BDM S.A. 767 900 13 800 -
17.11.2004 2005 DI BRE Bank S.A. 644 000 11 200 GK
30.04.2004 2004 BM Banku DnB NORD Polska S.A. (d. BM BISE) 649 700 21 800 -
29.04.2004 2004 Beskidzki Dom Maklerski 627 500 16 500 -
29.04.2004 2005 Beskidzki Dom Maklerski 718 500 27 200 -
29.04.2004 2006 Beskidzki Dom Maklerski 798 600 32 900 -