STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OPN (OPONEO.PL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 214 487,00 124 939,00 352 053,00 153 564,00 227 345,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 719,00 -6 788,00 12 778,00 -8 422,00 11 020,00
Zysk (strata) brutto 9 550,00 -5 912,00 25 713,00 -8 329,00 11 068,00
Zysk (strata) netto 7 833,00 -5 879,00 21 708,00 -7 596,00 8 003,00
Aktywa razem 338 536,00 400 441,00 322 623,00 401 363,00 397 037,00
Kapitał własny 161 766,00 155 887,00 177 594,00 169 999,00 172 426,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 936,00 13 936,00 13 936,00 13 936,00 13 936,00
Wartość księgowa na jedną akcję 11,61 11,19 12,74 12,20 12,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,56 -0,42 1,56 -0,55 0,57
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 227 232,00 132 498,00 358 011,00 160 200,00 237 806,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 569,00 -5 858,00 19 659,00 -3 576,00 16 462,00
Zysk (strata) brutto 14 420,00 -3 832,00 18 523,00 -3 506,00 16 468,00
Zysk (strata) netto 11 861,00 -4 112,00 13 491,00 -3 595,00 12 483,00
Aktywa razem 316 938,00 380 005,00 300 469,00 375 637,00 372 256,00
Kapitał własny 148 124,00 144 441,00 157 882,00 154 322,00 160 662,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 936,00 13 936,00 13 936,00 13 936,00 13 936,00
Wartość księgowa na jedną akcję 10,63 10,37 11,33 11,07 11,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,85 -0,30 0,97 -0,26 0,90
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 320 574,00 414 245,00 544 333,00 695 478,00 811 599,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 014,00 2 716,00 14 167,00 2 662,00 7 461,00
Zysk (strata) brutto 3 582,00 9 492,00 24 534,00 18 311,00 21 716,00
Zysk (strata) netto 3 605,00 9 801,00 15 889,00 16 712,00 16 832,00
Aktywa razem 145 799,00 165 264,00 254 403,00 294 934,00 322 623,00
Kapitał własny 91 644,00 100 766,00 151 716,00 165 640,00 177 594,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 936,00 13 936,00 13 936,00 13 936,00 13 936,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,58 7,23 10,89 11,89 12,74
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 0,70 1,14 1,20 1,21
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 323 649,00 416 501,00 545 809,00 708 466,00 842 956,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 111,00 11 154,00 23 685,00 15 527,00 24 375,00
Zysk (strata) brutto 4 298,00 10 905,00 26 711,00 21 350,00 24 011,00
Zysk (strata) netto 3 731,00 10 273,00 15 962,00 17 683,00 16 763,00
Aktywa razem 119 993,00 139 106,00 225 623,00 273 839,00 300 469,00
Kapitał własny 71 561,00 80 593,00 131 238,00 146 042,00 157 882,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 936,00 13 936,00 13 936,00 13 936,00 13 936,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,14 5,78 9,42 10,48 11,33
Zysk (strata) na jedną akcję 0,27 0,74 1,15 1,27 1,20
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.07.2008 2009 DM PKO BP 151 750 13 720 -
10.07.2008 2008 DM PKO BP 110 370 9 070 -
05.02.2008 2009 DM PKO BP 120 003 10 940 -
05.02.2008 2008 DM PKO BP 94 420 8 790 -
21.08.2007 2008 DM PKO BP 79 510 5 040 -
21.08.2007 2007 DM PKO BP 54 920 3 070 -