STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OPN (OPONEO.PL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 153 564,00 227 345,00 137 959,00 399 137,00 154 887,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 421,00 11 019,00 -12 222,00 15 585,00 -11 386,00
Zysk (strata) brutto -8 328,00 11 067,00 -11 576,00 31 973,00 -12 335,00
Zysk (strata) netto -7 595,00 8 002,00 -9 975,00 26 574,00 -5 718,00
Aktywa razem 401 363,00 397 037,00 440 677,00 367 962,00 408 316,00
Kapitał własny 169 999,00 172 426,00 162 451,00 189 025,00 186 084,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 936,00 13 936,00 13 936,00 13 936,00 13 936,00
Wartość księgowa na jedną akcję 12,20 12,37 11,66 13,56 13,35
Zysk (strata) na jedną akcję -0,55 0,57 -0,72 1,91 -0,41
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 160 200,00 237 806,00 153 603,00 410 449,00 167 862,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 576,00 16 462,00 -8 084,00 23 865,00 -8 542,00
Zysk (strata) brutto -3 506,00 16 468,00 -7 476,00 24 766,00 -9 879,00
Zysk (strata) netto -3 595,00 12 483,00 -6 558,00 17 916,00 -3 267,00
Aktywa razem 375 637,00 372 256,00 417 539,00 346 950,00 428 213,00
Kapitał własny 154 322,00 160 662,00 154 235,00 172 179,00 192 013,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 936,00 13 936,00 13 936,00 13 936,00 13 936,00
Wartość księgowa na jedną akcję 11,07 11,53 11,07 12,36 13,78
Zysk (strata) na jedną akcję -0,26 0,90 -0,47 1,29 -0,23
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 414 245,00 544 333,00 695 478,00 811 599,00 918 005,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 716,00 14 167,00 2 662,00 7 461,00 5 961,00
Zysk (strata) brutto 9 492,00 24 534,00 18 311,00 21 716,00 23 136,00
Zysk (strata) netto 9 801,00 15 889,00 16 712,00 16 832,00 17 006,00
Aktywa razem 165 264,00 254 403,00 294 934,00 322 623,00 367 962,00
Kapitał własny 100 766,00 151 716,00 165 640,00 177 594,00 189 025,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 936,00 13 936,00 13 936,00 13 936,00 13 936,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,23 10,89 11,89 12,74 13,56
Zysk (strata) na jedną akcję 0,70 1,14 1,20 1,21 1,22
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 416 501,00 545 809,00 708 466,00 842 956,00 962 058,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 154,00 23 685,00 15 527,00 24 375,00 28 667,00
Zysk (strata) brutto 10 905,00 26 711,00 21 350,00 24 011,00 30 252,00
Zysk (strata) netto 10 273,00 15 962,00 17 683,00 16 763,00 20 246,00
Aktywa razem 139 106,00 225 623,00 273 839,00 300 469,00 346 950,00
Kapitał własny 80 593,00 131 238,00 146 042,00 157 882,00 172 179,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 936,00 13 936,00 13 936,00 13 936,00 13 936,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,78 9,42 10,48 11,33 12,36
Zysk (strata) na jedną akcję 0,74 1,15 1,27 1,20 1,45
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.07.2008 2009 DM PKO BP 151 750 13 720 -
10.07.2008 2008 DM PKO BP 110 370 9 070 -
05.02.2008 2009 DM PKO BP 120 003 10 940 -
05.02.2008 2008 DM PKO BP 94 420 8 790 -
21.08.2007 2008 DM PKO BP 79 510 5 040 -
21.08.2007 2007 DM PKO BP 54 920 3 070 -