STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IFR (IFSA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 177,00 183,00 45,00 0,00 113,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35,00 85,00 29,00 0,00 109,00
Zysk (strata) brutto 31,00 86,00 1,00 0,00 32,00
Zysk (strata) netto 38,00 78,00 3,00 0,00 33,00
Aktywa razem 2 448,00 10 757,00 2 496,00 2 600,00 2 560,00
Kapitał własny 2 347,00 10 313,00 2 401,00 2 551,00 2 513,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,26 1,15 0,27 0,28 0,28
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 12 149,00 104,00 31,00 375,00 181,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 303,00 -235,00 -303,00 -176,00 34,00
Zysk (strata) brutto -24 180,00 -1 658,00 -108,00 69,00 8,00
Zysk (strata) netto -24 426,00 -1 412,00 -112,00 70,00 8,00
Aktywa razem 9 553,00 7 693,00 10 795,00 2 571,00 2 496,00
Kapitał własny 5 777,00 4 365,00 10 008,00 2 466,00 2 401,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 27 487,78 23 932,22 40 000,00 40 000,00 9 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,21 0,18 0,25 0,06 0,27
Zysk (strata) na jedną akcję -0,89 -0,06 -0,00 0,00 0,00