STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IFR (IFSA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 196,00 216,00 0,00 177,00 183,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -75,00 -491,00 -124,00 35,00 85,00
Zysk (strata) brutto -64,00 -497,00 -88,00 31,00 86,00
Zysk (strata) netto -66,00 -497,00 -94,00 38,00 78,00
Aktywa razem 10 841,00 10 742,00 10 654,00 10 677,00 10 757,00
Kapitał własny 10 804,00 10 308,00 10 197,00 10 236,00 10 313,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 40 000,00 40 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,27 0,26 1,13 1,14 1,15
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 63 070,00 12 149,00 104,00 31,00 2 457,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -566,00 303,00 -235,00 -303,00 330,00
Zysk (strata) brutto -691,00 -24 180,00 -1 658,00 -108,00 296,00
Zysk (strata) netto -725,00 -24 426,00 -1 412,00 -112,00 299,00
Aktywa razem 56 165,00 9 553,00 7 693,00 10 795,00 10 742,00
Kapitał własny 43 003,00 5 777,00 4 365,00 10 008,00 10 308,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 27 487,78 27 487,78 23 932,22 40 000,00 40 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,56 0,21 0,18 0,25 0,26
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,89 -0,06 -0,00 0,01