STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATL (ATLASEST)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -528,00 -576,00 -584,00 15 683,00 -11 096,00
Zysk (strata) brutto 1 453,00 1 409,00 -607,00 15 661,00 -11 112,00
Zysk (strata) netto 1 453,00 1 409,00 -607,00 15 661,00 -11 112,00
Aktywa razem 142 579,00 143 485,00 142 962,00 159 234,00 148 351,00
Kapitał własny 126 080,00 127 489,00 126 882,00 142 543,00 131 431,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 322,01 50 322,01 50 322,01 50 322,01 50 322,01
Wartość księgowa na jedną akcję 2,51 2,53 2,52 2,83 2,61
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,03 -0,01 0,31 -0,22
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 8 100,00 15 382,00 7 462,00 7 507,00 5 799,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 787,00 5 030,00 1 939,00 35 738,00 363,00
Zysk (strata) brutto -772,00 3 871,00 -134,00 36 485,00 -2 068,00
Zysk (strata) netto -918,00 3 082,00 161,00 30 397,00 -1 754,00
Aktywa razem 230 644,00 231 534,00 227 190,00 270 314,00 256 129,00
Kapitał własny 100 545,00 100 845,00 98 164,00 142 543,00 131 431,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 322,01 50 322,01 50 322,01 50 322,01 50 322,01
Wartość księgowa na jedną akcję 2,00 2,00 1,95 2,83 2,61
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 0,06 0,00 0,60 -0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 754,00 -2 445,00 21 735,00 10 934,00 13 995,00
Zysk (strata) brutto 13 794,00 -1 102,00 27 850,00 14 219,00 17 916,00
Zysk (strata) netto 13 794,00 -1 102,00 27 850,00 14 219,00 17 916,00
Aktywa razem 91 738,00 90 230,00 125 851,00 142 474,00 159 234,00
Kapitał własny 83 660,00 82 558,00 110 408,00 124 627,00 142 543,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 322,01 50 322,01 50 322,01 50 322,01 50 322,01
Wartość księgowa na jedną akcję 1,66 1,64 2,19 2,48 2,83
Zysk (strata) na jedną akcję 0,27 -0,02 0,55 0,28 0,36
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 58 662,00 32 671,00 35 435,00 45 037,00 38 451,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 111,00 10 094,00 -7 659,00 14 691,00 43 494,00
Zysk (strata) brutto 21 579,00 3 131,00 11 887,00 8 863,00 39 450,00
Zysk (strata) netto 22 770,00 2 296,00 11 587,00 5 805,00 32 722,00
Aktywa razem 229 614,00 216 520,00 228 893,00 224 679,00 270 314,00
Kapitał własny 65 894,00 68 239,00 85 064,00 91 803,00 142 543,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 322,01 50 322,01 50 322,01 50 322,01 50 322,01
Wartość księgowa na jedną akcję 1,31 1,36 1,69 1,82 2,83
Zysk (strata) na jedną akcję 0,45 0,05 0,23 0,12 0,65