STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATL (ATLASEST)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -502,00 -442,00 12 277,00 -528,00 -576,00
Zysk (strata) brutto 1 586,00 -212,00 13 260,00 1 453,00 1 409,00
Zysk (strata) netto 1 586,00 -212,00 13 260,00 1 453,00 1 409,00
Aktywa razem 125 699,00 125 610,00 142 474,00 142 579,00 143 485,00
Kapitał własny 111 579,00 111 367,00 124 627,00 126 080,00 127 489,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 322,01 50 322,01 50 322,01 50 322,01 50 322,01
Wartość księgowa na jedną akcję 2,22 2,21 2,48 2,51 2,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 -0,00 0,26 0,03 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 13 803,00 7 872,00 8 323,00 8 100,00 15 382,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 843,00 1 166,00 4 414,00 787,00 5 030,00
Zysk (strata) brutto 3 348,00 1 269,00 2 405,00 -772,00 3 871,00
Zysk (strata) netto 2 562,00 1 228,00 696,00 -918,00 3 082,00
Aktywa razem 220 911,00 224 815,00 224 679,00 208 471,00 231 534,00
Kapitał własny 88 974,00 92 236,00 91 803,00 91 062,00 100 845,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 322,01 50 322,01 50 322,01 50 322,01 50 322,01
Wartość księgowa na jedną akcję 1,77 1,83 1,82 1,81 2,00
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,02 0,01 -0,02 0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -28 715,00 13 754,00 -2 445,00 21 735,00 10 934,00
Zysk (strata) brutto -28 611,00 13 794,00 -1 102,00 27 850,00 14 219,00
Zysk (strata) netto -28 611,00 13 794,00 -1 102,00 27 850,00 14 219,00
Aktywa razem 76 446,00 91 738,00 90 230,00 125 851,00 142 474,00
Kapitał własny 69 866,00 83 660,00 82 558,00 110 408,00 124 627,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 322,01 50 322,01 50 322,01 50 322,01 50 322,01
Wartość księgowa na jedną akcję 1,39 1,66 1,64 2,19 2,48
Zysk (strata) na jedną akcję -0,57 0,27 -0,02 0,55 0,28
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 36 925,00 58 662,00 32 671,00 35 435,00 45 037,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -23 636,00 3 111,00 10 094,00 -7 659,00 14 691,00
Zysk (strata) brutto -33 156,00 21 579,00 3 131,00 11 887,00 8 863,00
Zysk (strata) netto -32 683,00 22 770,00 2 296,00 11 587,00 5 805,00
Aktywa razem 261 832,00 229 614,00 216 520,00 228 893,00 224 679,00
Kapitał własny 44 992,00 65 894,00 68 239,00 85 064,00 91 803,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 322,01 50 322,01 50 322,01 50 322,01 50 322,01
Wartość księgowa na jedną akcję 0,89 1,31 1,36 1,69 1,82
Zysk (strata) na jedną akcję -0,65 0,45 0,05 0,23 0,12