STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ABS (ASSECOBS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 59 360,00 69 975,00 63 881,00 61 687,00 65 348,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 292,00 23 397,00 18 934,00 17 396,00 19 572,00
Zysk (strata) brutto 17 266,00 23 323,00 18 671,00 17 058,00 19 043,00
Zysk (strata) netto 14 232,00 19 112,00 15 425,00 14 064,00 15 684,00
Aktywa razem 347 564,00 362 262,00 399 781,00 384 107,00 391 118,00
Kapitał własny 279 608,00 298 529,00 308 806,00 272 743,00 288 427,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 418,19 33 418,19 33 418,19 33 418,19 33 418,19
Wartość księgowa na jedną akcję 8,37 8,93 9,24 8,16 8,63
Zysk (strata) na jedną akcję 0,43 0,57 0,46 0,42 0,47
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17
Przychody netto ze sprzedaży 41 736,00 46 229,00 41 680,00 54 464,00 68 687,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 603,00 14 463,00 11 766,00 13 347,00 20 874,00
Zysk (strata) brutto 13 884,00 14 639,00 11 753,00 12 736,00 20 884,00
Zysk (strata) netto 11 179,00 11 962,00 9 501,00 10 212,00 17 010,00
Aktywa razem 282 885,00 301 682,00 347 785,00 343 995,00 358 150,00
Kapitał własny 262 961,00 275 008,00 255 317,00 262 858,00 279 657,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 418,19 33 418,19 33 418,19 33 418,19 33 418,19
Wartość księgowa na jedną akcję 7,87 8,23 7,64 7,87 8,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,34 0,36 0,28 0,31 0,51
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 145 024,00 151 834,00 168 756,00 212 793,00 254 690,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 223,00 40 459,00 51 560,00 62 188,00 76 577,00
Zysk (strata) brutto 35 525,00 41 607,00 52 479,00 61 994,00 76 129,00
Zysk (strata) netto 28 571,00 33 509,00 42 446,00 50 138,00 62 569,00
Aktywa razem 284 332,00 290 039,00 301 682,00 358 084,00 362 262,00
Kapitał własny 260 653,00 265 895,00 275 008,00 279 591,00 298 529,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 418,19 33 418,19 33 418,19 33 418,19 33 418,19
Wartość księgowa na jedną akcję 7,80 7,96 8,23 8,37 8,93
Zysk (strata) na jedną akcję 0,86 1,00 1,27 1,50 1,87
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2007 2008 2009 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 95 977,00 168 424,00 156 196,00 168 756,00 212 793,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 952,00 28 692,00 26 758,00 51 560,00 62 188,00
Zysk (strata) brutto 15 332,00 29 747,00 28 045,00 52 479,00 61 994,00
Zysk (strata) netto 13 210,00 23 090,00 22 427,00 42 446,00 50 127,00
Aktywa razem 215 306,00 283 941,00 288 916,00 301 682,00 358 150,00
Kapitał własny 171 043,00 250 980,00 259 371,00 275 008,00 279 657,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 28 613,91 33 418,19 33 418,19 33 418,19 33 418,19
Wartość księgowa na jedną akcję 5,98 7,51 7,76 8,23 8,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,46 0,69 0,67 1,27 1,50
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
01.10.2012 2013 DM IDM SA 144 500 24 700 -
01.10.2012 2014 DM IDM SA 147 200 23 900 -
01.10.2012 2012 DM IDM SA 141 100 23 000 -
25.02.2009 2010 DM IDM SA 196 300 26 000 -
25.02.2009 2009 DM IDM SA 180 800 23 200 -
09.11.2008 2000 DM IDM SA 194 300 26 400 -
09.11.2008 2008 DM IDM SA 177 900 24 400 -
11.05.2008 2009 DM IDM SA 215 800 -
11.05.2008 2008 DM IDM SA 188 100 -
08.04.2008 2008 DM IDM SA 338 400 30 700 -