STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ABS (ASSECOBS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20 IIQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 61 687,00 65 348,00 82 944,00 66 894,00 64 372,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 396,00 19 572,00 31 774,00 19 502,00 19 168,00
Zysk (strata) brutto 17 058,00 19 043,00 31 951,00 18 386,00 18 930,00
Zysk (strata) netto 14 064,00 15 684,00 28 266,00 15 512,00 15 714,00
Aktywa razem 384 107,00 391 118,00 422 641,00 433 865,00 385 186,00
Kapitał własny 272 743,00 288 427,00 316 105,00 331 617,00 287 178,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 418,19 33 418,19 33 418,19 33 418,19 33 418,19
Wartość księgowa na jedną akcję 8,16 8,63 9,46 9,92 8,59
Zysk (strata) na jedną akcję 0,42 0,47 0,85 0,46 0,47
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17
Przychody netto ze sprzedaży 41 736,00 46 229,00 41 680,00 54 464,00 68 687,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 603,00 14 463,00 11 766,00 13 347,00 20 874,00
Zysk (strata) brutto 13 884,00 14 639,00 11 753,00 12 736,00 20 884,00
Zysk (strata) netto 11 179,00 11 962,00 9 501,00 10 212,00 17 010,00
Aktywa razem 282 885,00 301 682,00 347 785,00 343 995,00 358 150,00
Kapitał własny 262 961,00 275 008,00 255 317,00 262 858,00 279 657,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 418,19 33 418,19 33 418,19 33 418,19 33 418,19
Wartość księgowa na jedną akcję 7,87 8,23 7,64 7,87 8,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,34 0,36 0,28 0,31 0,51
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 151 834,00 168 756,00 212 793,00 254 690,00 273 860,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 40 459,00 51 560,00 62 188,00 76 577,00 87 676,00
Zysk (strata) brutto 41 607,00 52 479,00 61 994,00 76 129,00 86 723,00
Zysk (strata) netto 33 509,00 42 446,00 50 138,00 62 569,00 73 439,00
Aktywa razem 290 039,00 301 682,00 358 084,00 362 053,00 422 641,00
Kapitał własny 265 895,00 275 008,00 279 591,00 298 320,00 316 105,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 418,19 33 418,19 33 418,19 33 418,19 33 418,19
Wartość księgowa na jedną akcję 7,96 8,23 8,37 8,93 9,46
Zysk (strata) na jedną akcję 1,00 1,27 1,50 1,87 2,20
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2007 2008 2009 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 95 977,00 168 424,00 156 196,00 168 756,00 212 793,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 952,00 28 692,00 26 758,00 51 560,00 62 188,00
Zysk (strata) brutto 15 332,00 29 747,00 28 045,00 52 479,00 61 994,00
Zysk (strata) netto 13 210,00 23 090,00 22 427,00 42 446,00 50 127,00
Aktywa razem 215 306,00 283 941,00 288 916,00 301 682,00 358 150,00
Kapitał własny 171 043,00 250 980,00 259 371,00 275 008,00 279 657,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 28 613,91 33 418,19 33 418,19 33 418,19 33 418,19
Wartość księgowa na jedną akcję 5,98 7,51 7,76 8,23 8,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,46 0,69 0,67 1,27 1,50
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
01.10.2012 2013 DM IDM SA 144 500 24 700 -
01.10.2012 2014 DM IDM SA 147 200 23 900 -
01.10.2012 2012 DM IDM SA 141 100 23 000 -
25.02.2009 2010 DM IDM SA 196 300 26 000 -
25.02.2009 2009 DM IDM SA 180 800 23 200 -
09.11.2008 2000 DM IDM SA 194 300 26 400 -
09.11.2008 2008 DM IDM SA 177 900 24 400 -
11.05.2008 2009 DM IDM SA 215 800 -
11.05.2008 2008 DM IDM SA 188 100 -
08.04.2008 2008 DM IDM SA 338 400 30 700 -