STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SFG (SILVANO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ' IQ' IQ' IVQ'05 IVQ'06
Przychody netto ze sprzedaży - - - 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto - - - 0,00 0,00
Zysk (strata) netto - - - 0,00 0,00
Aktywa razem - - - 3 044,00 29 175,00
Kapitał własny - - - 837,00 27 223,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 2 000 000,00 2 000 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 0,00 0,01
Zysk (strata) na jedną akcję - - - 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 16 302,00 12 378,00 13 820,00 16 444,00 14 547,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 906,00 1 810,00 2 322,00 4 739,00 3 029,00
Zysk (strata) brutto 3 248,00 896,00 4 244,00 5 067,00 3 328,00
Zysk (strata) netto 2 201,00 938,00 3 098,00 3 824,00 2 370,00
Aktywa razem 43 609,00 45 504,00 51 411,00 50 240,00 44 498,00
Kapitał własny 32 985,00 27 462,00 30 277,00 26 991,00 25 988,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 55 500,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,59 0,76 0,84 0,75 0,72
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,03 0,09 0,11 0,07
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2005 2006
Przychody netto ze sprzedaży - - - 8 946,00 8 021,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - 961,00 773,00
Zysk (strata) brutto - - - 596,00 693,00
Zysk (strata) netto - - - 596,00 693,00
Aktywa razem - - - 3 044,00 29 175,00
Kapitał własny - - - 837,00 27 223,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 2 000 000,00 2 000 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 0,00 0,01
Zysk (strata) na jedną akcję - - - 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 100 868,00 65 254,00 57 892,00 62 348,00 62 213,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 377,00 14 125,00 16 543,00 13 948,00 17 736,00
Zysk (strata) brutto 13 774,00 16 166,00 11 620,00 15 384,00 14 975,00
Zysk (strata) netto 9 097,00 9 689,00 8 273,00 10 914,00 10 796,00
Aktywa razem 67 339,00 53 635,00 56 145,00 52 880,00 45 504,00
Kapitał własny 46 753,00 40 194,00 43 402,00 40 974,00 27 462,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 58 500,00 57 000,00 57 000,00 55 500,00 36 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,80 0,71 0,76 0,74 0,76
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,17 0,15 0,20 0,30