STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SFG (SILVANO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ' IQ' IQ' IVQ'05 IVQ'06
Przychody netto ze sprzedaży - - - 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto - - - 0,00 0,00
Zysk (strata) netto - - - 0,00 0,00
Aktywa razem - - - 3 044,00 29 175,00
Kapitał własny - - - 837,00 27 223,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 2 000 000,00 2 000 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 0,00 0,01
Zysk (strata) na jedną akcję - - - 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 13 820,00 16 444,00 14 547,00 12 132,00 11 546,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 322,00 4 739,00 3 029,00 2 622,00 3 152,00
Zysk (strata) brutto 4 244,00 5 067,00 3 328,00 2 548,00 -1 703,00
Zysk (strata) netto 3 098,00 3 824,00 2 370,00 1 371,00 -1 406,00
Aktywa razem 51 411,00 50 240,00 44 498,00 46 309,00 41 682,00
Kapitał własny 30 277,00 26 991,00 25 988,00 26 324,00 22 341,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,84 0,75 0,72 0,73 0,62
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,11 0,07 0,04 -0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2005 2006
Przychody netto ze sprzedaży - - - 8 946,00 8 021,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - 961,00 773,00
Zysk (strata) brutto - - - 596,00 693,00
Zysk (strata) netto - - - 596,00 693,00
Aktywa razem - - - 3 044,00 29 175,00
Kapitał własny - - - 837,00 27 223,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 2 000 000,00 2 000 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 0,00 0,01
Zysk (strata) na jedną akcję - - - 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 65 254,00 57 892,00 62 348,00 62 213,00 56 943,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 125,00 16 543,00 13 948,00 17 736,00 12 712,00
Zysk (strata) brutto 16 166,00 11 620,00 15 384,00 14 975,00 15 187,00
Zysk (strata) netto 9 689,00 8 273,00 10 914,00 10 796,00 10 663,00
Aktywa razem 53 635,00 56 145,00 52 880,00 45 504,00 46 309,00
Kapitał własny 40 194,00 43 402,00 40 974,00 27 462,00 26 324,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 57 000,00 57 000,00 55 500,00 36 000,00 36 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,71 0,76 0,74 0,76 0,73
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 0,15 0,20 0,30 0,30