STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SFG (SILVANO)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 16 157,00 17 376,00 16 302,00 12 378,00 13 820,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 173,00 5 847,00 4 906,00 1 810,00 2 322,00
Zysk (strata) brutto 5 165,00 5 666,00 3 248,00 896,00 4 244,00
Zysk (strata) netto 3 695,00 3 962,00 2 201,00 938,00 3 098,00
Aktywa razem 48 015,00 51 090,00 43 609,00 45 504,00 51 411,00
Kapitał własny 33 252,00 30 756,00 32 985,00 27 462,00 30 277,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 55 500,00 55 500,00 55 500,00 36 000,00 36 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,60 0,55 0,59 0,76 0,84
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,07 0,04 0,03 0,09
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 100 868,00 65 254,00 57 892,00 62 348,00 62 213,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 377,00 14 125,00 16 543,00 13 948,00 17 736,00
Zysk (strata) brutto 13 774,00 16 166,00 11 620,00 15 384,00 14 975,00
Zysk (strata) netto 9 097,00 9 689,00 8 273,00 10 914,00 10 796,00
Aktywa razem 67 339,00 53 635,00 56 145,00 52 880,00 45 504,00
Kapitał własny 46 753,00 40 194,00 43 402,00 40 974,00 27 462,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 58 500,00 57 000,00 57 000,00 55 500,00 36 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,80 0,71 0,76 0,74 0,76
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,17 0,15 0,20 0,30